Siirry sisältöön

Sivistyslautakunnan päätökset 9.12.2021

Ohjelma maahanmuuttajien kotoutumisen edistämiseksi Esittelijä täydensi esitystään ja sivistyslautakunnan päätösesitystä kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle seuraavasti:

Ohjelma maahanmuuttajien kotoutumisen edistämiseksi

Esittelijä täydensi esitystään ja sivistyslautakunnan päätösesitystä kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle seuraavasti:

Laadittuun asiakirjaan lisätään s. 21 lauseen ”Ruotsinkielisissä kouluissa maahanmuuttajaoppilaita tuetaan ylimääräisin tuntiresurssein ja/tai neuvontapalveluin kunnes he voivat siirtyä perusopetukseen” jälkeen lause ”Suomenkielisissä koulutuspalveluissa volyymit ovat suuremmat ja oppilaiden tuki järjestetään omina ryhminä.”

Vuoden 2021 urheilijaksi valittiin Sara Kuivisto

Sivistyslautakunta valitsi Vuoden urheilija- ja liikuntapalkinnon saajaksi Sara Kuiviston. Sara Kuivisto on porvoolainen keskimatkojen juoksija ja moninkertainen Suomen mestari, joka nousi koko Suomen kansan tietoisuuteen Tokion olympialaisissa kesällä 2021. Palkintosumma on 2 000 euroa.

Porvoon kaupungin kulttuuripalkinto 2021 Eric-Olof Söderströmille

Vuoden kulttuuripalkinto myönnetään Eric-Olof Söderströmille (s. 1957) hänen ansioistaan kirkkomuusikkona, kapellimestarina, kuoronjohtajana ja hänen työstään musiikkielämän hyväksi Porvoossa. Palkintosumma on 2 000 euroa.

Kirjallisuuden ja muun kirjastoaineiston hankinnan puitejärjestely 2022-2023

Sivistyslautakunta päätti, että Porvoon kaupunginkirjaston ja muiden Helle-kirjastojen kirjallisuuden ja muun kirjastoaineiston toimittajiksi ajalle 1.1.2022 – 31.12.2023 valitaan Kirjavälitys Oy ja Suomen Kirjastopalvelu Oy.

Muut asiat

Muut asiat sivistyslautakunta päätti esityslistan mukaisesti.