Hoppa till innehåll

Bildningsnämndens beslut 9.12.2021

Program för att främja invandrarnas integration Föredragande preciserade sitt förslag och bildningsnämndens beslutsförslag till stadsstyrelsen och vidare till fullmäktige lyder:

Program för att främja invandrarnas integration

Föredragande preciserade sitt förslag och bildningsnämndens beslutsförslag till stadsstyrelsen och vidare till fullmäktige lyder:

Till det uppgjorda dokumentet tilläggs på sid 21 som en fortsättning på meningen ”I svensk [1] språkiga skolor får elever med invandrarbakgrund stöd genom extra timresurser och/eller rådgivning tills de kan övergå till den grundläggande undervisningen” följande mening ”I de finska utbildningstjänsterna är volymen större och det stöd eleverna behöver ges i för dem egna undervisningsgrupper”.

Årets 2021 idrottspris för Sara Kuivisto

Bildningsnämnden utser och premierar Sara Kuivisto till årets idrottspris. Sara Kuivisto är en medeldistanslöpare från Borgå och mångfaldig Finlandsmästare, som blev känd för hela finländska folket under OS i Tokyo sommaren 2021. Prissumman är 2 000 euro.

Borgå stads kulturpris 2021 ges till Eric-Olof Öderström

Kulturtjänsterna föreslår att kulturpriset 2021 ges till Eric-Olof Söderström (f. 1957) för hans förtjänster som kyrkomusiker, kapellmästare och körledare och för hans insatser för musiklivet i Borgå. Prissumman är 2 000 euro.

Ramarrangemang för upphandling av litteratur och annat biblioteksmaterial till årets 2022-2023

Bildningsnämnden beslöt att Kirjavälitys Oy och Suomen Kirjastopalvelu Oy väljs till leverantörer av litteratur och annat biblioteksmaterial till Borgå stadsbibliotek och andra Helle-bibliotek för tiden 1.1.2022–31.12.2023.

Övriga ärenden

Alla övriga ärenden godkändes enligt föredragningslistan