Siirry sisältöön

Sivistyslautakunta käsittelee Epoon koulun lakkauttamispäätöksestä tehtyjä oikaisuvaatimuksia

Sivistyslautakunta käsittelee kokouksessaan 17. marraskuuta oikaisuvaatimuksia, jotka koskevat sivistyslautakunnan 22. syyskuuta tekemää päätöstä Epoon koulun lakkauttamisesta 1.8.2023 alkaen

Osa oikaisuvaatimuksista kohdistuu suomenkielisen koulutusjaoston päätökseen 25. elokuuta, mutta koska jaoston päätös koski asian valmistelua, päätökseen ei kuntalain mukaan voi hakea oikaisua, eikä lautakunta käsittele näitä oikaisuvaatimuksia.

Oikaisuvaatimusten mukaan Epoon koulu on säilytettävä tai Grännäsin koulun yhteyteen on perustettava kaksikielinen koulukeskus.

Sivistyslautakunnalle valmisteltujen päätösesitysten mukaan oikaisuvaatimuksissa ei ole esitetty sellaisia perusteita, joiden perusteella lautakunnan päätös 22. syyskuuta olisi kumottava, joten oikaisuvaatimukset tulisi hylätä.

Valmistelu tehty perusopetuslain mukaisesti lapsen etu huomoiden

Epoon koulun tulevaisuutta koskeva valmistelu on tehty kaikin osin huomoiden päätöksen vaikutukset lapsiin ja perheiden arkeen.

Valmistelu on perustunut monipuolisiin ennakkoarviointeihin useista eri näkökulmista ja siinä on käytetty kokonaisharkintaa tukeutuen monitahoarviointeihin ja kohtuullisuuden periaatteisiin.

– Perusopetuslain mukaan perusopetusta suunniteltaessa, sitä järjestettäessä ja siitä päätettäessä on ensisijaisesti huomioitava lapsen etu, ja näin olemme tehneet. Olemme lisäksi perustaneet ratkaisumme siihen, että alueen lapsille taataan turvallinen ja laadukas perusopetus hyvässä oppimisympäristössä myös jatkossa, sivistysjohtaja Sari Gustafsson toteaa.

– On myös huomattava, että vaikka oppilaalle on aikaisemmin osoitettu tietty koulu lähikouluksi, hänelle ei synny subjektiivista oikeutta käydä koulua juuri siinä koulussa. Koulukuljetuksissa huomioidaan niiden lainmukaisuus myös jatkossa, vaikka palveluverkossa tapahtuisikin muutoksia koulujen sijaintien ja oppilaaksiottoalueiden osalta, Gustafsson huomauttaa.

Monivuotinen selvitystyö taustalla

Epoon koulun tilanteen selvittäminen ja lopulliseen lakkauttamispäätökseen päätymisen taustalla on usean vuoden monipuolinen selvitystyö.

– Tänä aikana on tuotu käsittelyyn useita eri vaihtoehtoja alueen perusopetuspalveluiden järjestämiseksi tulevaisuudessa ja niistä on tiedotettu avoimesti alueen asukkaita. Lisäksi on järjestetty sekä alueen asukkaille, koulun oppilaiden huoltajille, koulun oppilaille sekä henkilöstölle keskustelu- ja kuulemistilaisuuksia hyvän hallintomenettelytavan mukaisesti. Oikaisuvaatimuksissa ei ole tuotu esiin mitään sellaista, minkä perusteella lautakunnan syyskuussa tekemä päätös olisi kumottava, Sari Gustafsson toteaa.