Siirry sisältöön

Sivistyslautakunta käsittelee Epoon koulun tulevaisuutta

Sivistyslautakunta käsittelee Epoon koulun tulevaisuutta kokouksessaan torstaina 22. syyskuuta.

Porvoon kehäsymboli.

Sivistysjohtajan esitys lautakunnalle on, että lautakunta päättää lakkauttaa Epoon koulun 1.8.2023 alkaen, ja että päätös huomioidaan vuoden 2023 talousarviossa ja tarvittavat päätökset oppilaaksiottoalueista tehdään suomenkielisessä koulutusjaostossa.
– Asiaa on valmisteltu perusteellisesti ja se on perustunut monipuolisiin ennakkoarviointeihin useista eri näkökulmista kokonaisharkintaa käyttäen, myös oppilaita ja huoltajia on kuultu. Ymmärrämme ilman muuta huoltajien huolen ja halun pitää kiinni kyläkoulusta, mutta katsomme myös, että koulun tehtävä on lapsen edun mukaisesti tukea ennen kaikkea oppimista ja opetuksen laadukasta järjestämistä hyvässä oppimisympäristössä. Tämä esitettävä ratkaisu tukee sitä, sivistysjohtaja Sari Gustafsson toteaa.