Hoppa till innehåll

Bildningsnämnden behandlar Epoon koulus framtid

Bildningsnämnden behandlar framtiden för Epoon koulu på sitt möte torsdagen den 22 september.

Bildningsdirektörens förslag till nämnden är att Epoon koulu läggs ned fr.o.m. 1.8.2023 och att detta beaktas i budgeten för 2023 och nödvändiga beslut om elevupptagningsområden fattas av finskspråkiga utbildningssektionen.
– Ärendet har beretts grundligt och beredningen har baserat sig på mångsidiga förhandsbedömningar ur flera olika synvinklar. Vid beredningen har tillämpats en helhetsbedömning och även elever och vårdnadshavare har hörts. Vi förstår utan vidare vårdnadshavarnas oro och vilja att hålla fast vid sin byskola, men vi anser också att skolans uppgift med tanke på barnets bästa framförallt är att stöda lärande och en kvalitativ undervisning i en bra lärmiljö. Den lösning som föreslås stöder detta, konstaterar bildningsdirektör Sari Gustafsson.