Siirry sisältöön

Sivistystoimelle laaditaan palveluverkon ennustemalli

Porvoon kaupungin kestävän talouden ohjelman mukaan sivistystoimen toimintaympäristön muutoksiin on reagoitava etukäteen ja ajoissa. Kaupunginhallitus käsittelee maanantaina 21. joulukuuta periaatepäätöstä sivistystoimen palveluverkon ennustemallin luomisesta ja selvitystyöryhmän perustamista.

Porvoon kaupungin kestävän talouden ohjelman mukaan sivistystoimen toimintaympäristön muutoksiin on reagoitava etukäteen ja ajoissa. Kaupunginhallitus käsittelee maanantaina 21. joulukuuta periaatepäätöstä sivistystoimen palveluverkon ennustemallin luomisesta ja selvitystyöryhmän perustamista.

– Mahdolliset lapsimäärien muutokset on toiminnan ja talouden suunnittelussa ennakoitava ajoissa. Palvelutoimialana sivistystoimi näkee hallitun ja pitkäjänteisen uudistamisen säästöjen kanssa rinnan varmistavan sen, että organisaatio säilyy asiakaslähtöisenä jatkossakin. Palveluverkon muutokset vaativat erillistä tarkempia suunnitelmia oppilasvirtojen ohjaamiseksi mm. varhaiskasvatukseen, esiopetukseen ja lähikouluihin, sivistysjohtaja Sari Gustafsson kertoo.

Selvitystyö tehdään kaupunkitasoisesti

Ennustemallin laadintaa varten perustetaan poikkihallinnollinen viranhaltijatyöryhmä, jotta suunnittelu voidaan tehdä kaupunkitasoisesti. Näin palvelujen saatavuus, saavutettavuus, laatu sekä taloudelliset vaikutukset ovat mahdollisimman kokonaisvaltaisesti arvioitavissa.

Tavoitteena on, että sivistystoimen palveluverkon ennustemalli laaditaan vuoden 2021 aikana. Malli hyödyntää tekoälyä ja hakee simuloitavien ratkaisuvaihtoehtojen mallintamista teknologiaa hyödyntäen siten, että useita tarkastelu-ulottuvuuksia on hyödynnetty saamanaikaisesti ja kyetty avaamaan niiden yhteys toisiinsa, kuten kaavoituksen ja rakentamisen vaikutus koulujen tiloihin ja oppilasmääriin.

– Mallin tarkastelunäkökulmia ovat muun muassa skenaariot erilaisista ratkaisuvaihtoehdoista huomioiden eri palvelumuotojen, kielirajojen, esim. ylä- ja alakoulurakenne vs. yhtenäiskoulut ja kaksikieliset yksiköt. Keskeistä on myös kaavoituksen ja rakentamisen toimenpiteiden dokumentointi, kuljetusten optimointi ja lapsivaikutusten arviointi, Gustafsson jatkaa.

Koulutusjaostot käsittelivät mm. Kevätkummun alueen tilajärjestelyitä joulukuun kokouksissaan, ja ehdottavat työryhmää selvittämään alueen lisätilojen tarve ja sijoittelu.

– Lukuvuosi 2021-2022 voidaan mennä nykyisillä päätöksillä. Lukuvuodelle 2022-2023 tarvitaan uuden ennustemallin mahdollistamia päätöksiä. Uuden ennustemallin on tarkoitus katsoa ennakoivasti tulevaisuuteen ja huomioida palveluverkko kokonaisuutena sen sijaan, että tilanteita ja tarpeita ratkaistaan alue kerrallaan, Gustafsson toteaa.

Lisätietoja:
Sivistysjohtaja Sari Gustafsson
045 6577 892
sari.gustafsson@porvoo.fi