Siirry sisältöön

Sosiaali- ja terveyslautakunnan päätökset 10.8.2021

Sosiaali- ja terveyslautakunta kokoontui viimeistä kertaa edellisen valtuustokauden kokoonpanollaan.

Lautakunta hyväksyi vastauksen Joonas Dachingerin syömishäiriöitä ja mainontaa koskevaan valtuustoaloitteeseen ja lähetti sen eteenpäin kaupunginhallitukselle jatkokäsittelyä varten.

Kokouksessa päätettiin asiakasmaksulain muutosten myötä tehtävistä päivityksistä kaupungin asiakasmaksuohjeeseen. Myös lapsen ja vanhempien välisten tapaamisten valvojien palkkioihin tehtiin tarpeellinen korotus.

Lautakunta valitsi palveluntuottajan sairaan ja vammaisen asiakkaan kotihoitoa varten ja sulki yhden tarjouksen pois tarjouspyynnön vaatimuksia vastaamattomana. Kokouksessa hylättiin myös sairaanhoitajan rekrytointia koskeva oikaisuvaatimus.

Lisäksi merkittiin tiedoksi kaupunginhallituksen päättämä talousarviokehys vuodelle 2022. Lautakunta ei käyttänyt otto-oikeuttaan viranhaltijoiden tekemiin päätöksiin.