Hoppa till innehåll

Social- och hälsovårdsnämndens beslut 10.8.2021

Social- och hälsovårdsnämnden sammanträdde för sista gången med den förra fullmäktigeperiodens sammansättning.

Nämnden godkände svaret på Joonas Dachingers fullmäktigemotion om ätstörningar och reklam och sände det vidare till stadsstyrelsen för fortsatt behandling.

Vid mötet beslutades det om uppdateringar i stadens anvisningar om klientavgifter som föranleds av ändringar i klientavgiftslagen. En nödvändig höjning i arvoden för övervakarna av umgängen mellan barnet och föräldrarna gjordes också.

Nämnden valde serviceproducenten för hemvård åt en klient med funktionsnedsättning och sjukdom och förkastade ett anbud som inte motsvarar anbudsbegäran. Vid mötet förkastades också en omprövningsbegäran gällande en sjukskötares rekrytering.

Budgetramen för år 2022 som stadsstyrelsen har beslutat om antecknades dessutom för kännedom. Nämnden utnyttjade inte sin övertagningsrätt i besluten som tjänsteinnehavarna hade fattat.