Siirry sisältöön

Sosiaali- ja terveyslautakunnan päätökset 11.5.2022

Porvoon kaupungin tunnus.

Sosiaali- ja terveyslautakunta sai tiedokseen viime vuoden selvityksen sosiaali- ja potilasasiamieheltä. Selvitys esiteltiin kokouksessa.

Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti myöntää avustuksia sosiaali- ja terveystoimen yhdistyksille ja työllisyyshankeavustusten hakijoille.

Lautakunta hyväksyi Itä-Uudenmaan kuntien yhteisen vammaispalvelulain mukaisia määrärahasidonnaisia tukitoimia ja palveluita  koskevan ohjeen.

Sosiaali- ja terveyslautakunta hyväksyi tehdyn hankintaoikaisun ja kumosi tehdyn hankintapäätöksen 6.4.2022 § 47 siltä osin, kuin se koski hankintajärjestelmän luokkaa 1 M1 luokan henkilöauto. Muilta osin tehty hankintapäätös jäi voimaan. Lautakunta keskeytti hankinnan kyseisessä luokassa ja kehotti välittömästi käynnistämään uuden tarjouskilpailun valmistelun.

Lautakunta merkitsi toimialan osavuosiraportin ajalta 1.1.2022 – 31.3.2022 tiedoksi.

Lautakunnalle esiteltiin työryhmän selvitys  Itä-uudenmaan hyvinvointialueelle suunnitellusta nuorten mielenterveys- ja päihdeyksiköstä.

Lautakunta ei käyttänyt otto-oikeuttaan viranhaltijoiden päätöksiin.