Hoppa till innehåll

Social- och hälsovårdsnämndens beslut 11.5.2022

Social- och hälsovårdsnämnden antecknade social- och patientombudsmannens utredning för år 2021 för kännedom. Social- patientombudsmannen presenterade utredningen vid mötet.

Social- och hälsovårdsnämnden beslöt att bevilja bidrag till social- och hälsovårdssektorns föreningar och sökande av sysselsättningsbidrag.

Nämnden godkände de östnyländska kommunernas gemensamma anvisning om anslagsbundna stödåtgärder och tjänster enligt lagen om service och stöd på grund av handikapp.

Social- och hälsovårdsnämnden godkände den upphandlingsrättelse som gjorts och upphävde upphandlingsbeslutet 6.4.2022 § 47 till den del som beslutet gäller en personbil i kategori 1 M1 i upphandlingssystemet. Till övriga delar fortsätter upphandlingsbeslutet att gälla. Nämnden avbröt upphandlingen av ifrågavarande kategori och uppmanade att omedelbart inleda beredningen av ett nytt anbudsförfarande.

Nämnden antecknade för kännedom sektorns delårsrapport för perioden 1.1.2022 – 31.3.2022.

För nämnden presenterades utredningen som arbetsgruppen gjort gällande inrättande av en enhet för psykisk hälsa och missbrukarvård för unga i Östra Nylands välfärdsområde.

Nämnden använde inte sin upptagningsrätt till tjänsteinnehavarbesluten.