Siirry sisältöön

Sosiaali- ja terveyslautakunnan päätökset 14.5.2020

Vuoden 2020 yhdistysavustukset ja työllisyysavustukset 

Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti myöntää yhdistysavustusta seuraaville hakijoille:

Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti myöntää työllisyyshankeavustusta seuraaville hakijoille: 

  • Porvoon Reumayhdistys ry. 26 500 €
  • Työttömien ay-jäsenten tukiyhdistys 3500 €
  • Porvoon Yhdistyskeskus ry. 0€
  • Porvoon seudun 4H-yhdistys 0 €

Kotihoidon ateriapalveluiden muutos lämpimänä toimitetusta ateriasta kylmänä toimitettuun ateriaan

Kylmäkuljetuksen avulla monipuolisempia kotiaterioita ikäihmisille

Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti, että ikääntyneille tarjoiltavat kotiateriat toimitetaan jatkossa kylmäkuljetuksena. Kylmäkuljetuksen avulla asiakkaan valinnanvapaus lisääntyy ja ateriat ovat monipuolisempia. Lisäksi kylmäkuljetus on kuumakuljetusta turvallisempaa ja edullisempaa. 

Kylmänä kuljetettu ateria voi sisältää esimerkiksi kylmiä kastikkeita, salaatteja ja jälkiruokia, joiden avulla turvataan varmemmin ikäihmisten riittävä proteiininsaanti. Asiakas voi valita mieluisan aterian tarjolla olevista vaihtoehdoista, ja hän tai kotihoidon henkilökunta lämmittää ruoan sopivaan kellonaikaan. Kylmäkuljetukseen voidaan mahdollisesti liittää myös kauppakassipalvelu.  

Edullisempaa ja ekologisempaa 

Aterioita voidaan toimittaa kerralla kolmen päivän tarpeisiin. Tämä vähentää kuljetuskustannuksia huomattavasti ja on myös ekologisempaa. Lämpimän aterian kuljetuskustannus (8,84 euroa) on ollut korkeampi kuin itse aterian kustannus (5,25 euroa). Lämpimän aterian kustannus on tällä hetkellä keskimäärin siis 14,09 euroa, kun kylmänä toimitetun aterian markkinahinta vaihtelee noin 7-10 euron välillä. Vuositasolla voidaan säästää noin 500 000 euroa. 

Tällä hetkellä lämpiminä toimitettavat kotiateriat valmistaa Johannisbergin aluekeittiö, jonka tuotanto on päättymässä elokuun lopulla 2020. Muiden sosiaali- ja terveystoimen aterioiden valmistus ollaan siirtämässä Johannisbergistä Näsin ja Omenamäen keittiöihin, joissa ei ole mahdollista tuottaa pakattuja kotiaterioita. Keskuskeittiöön tuotantoa ei siirretä, sillä valtakunnallisen sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksen vuoksi soten ateriat halutaan pitää erillään kaupungin muusta ateriatuotannosta. Lisäksi siirtäminen edellyttäisi myös merkittäviä laiteinvestointeja. 

Syyskuun alusta joulukuun loppuun 2020 ateriapalvelut on suunniteltu hankittavan Ateriaalilta. Loppuvuoden ateriapalvelun kustannusten arvioidaan olevan noin 240 000 euroa, jolloin palvelu on mahdollista hankkia ilman kilpailutusta. 

Kaupunki järjestää julkisen tarjouskilpailun ateriapalvelusta siten, että sopimus alkaisi vuoden 2021 alusta.  

Lautakunnalle annetaan vuoden loppuun mennessä palvelun käyttöönotosta selvitys. 

Muut asiat

Muut asiat lautakunta päätti esitysten mukaisesti