Hoppa till innehåll

Social- och hälsovårdsnämndens beslut 14.5.2020

Bidrag till föreningar och sysselsättningsbidrag 

Social- och hälsovårdsnämnden beslutade bevilja bidrag till följande sökande:

Social- och hälsovårdsnämnden beslutade bevilja sysselsättningsbidrag till följande sökande: 

  • Porvoon Reumayhdistys ry. 26 500 €
  • Työttömien ay-jäsenten tukiyhdistys 3500 €
  • Porvoon Yhdistyskeskus ry. 0€
  • Porvoon seudun 4H-yhdistys 0 €

Ändring av hemvårdens måltidservice från att leverera måltiden varm till at leverera den kall 

Mångsidigare måltider hemma hos äldre med hjälp av kyltransport

Måltiderna som serveras där hemma åt de äldre levereras i fortsättningen som kyltransport. Med hjälp av kyltransporten ökar kundens valfrihet och måltiderna är mångsidigare. Dessutom är kyltransport säkrare och förmånligare än varmtransport.

En måltid som transporteras kall kan innehålla till exempel kalla såser, sallader och efterrätter som bättre tryggar de äldres tillräckliga proteintillgång. Kunden kan välja önskad måltid bland alternativen och kunden eller hemvårdspersonalen värmer upp måltiden vid lämplig tidpunkt. Till kyltransporten kan man eventuellt även lägga till en matkassetjänst.

Förmånligare och mer ekonomiskt

På en gång kan måltider för tre dagar levereras. Detta minskar betydligt på transportkostnaderna och är även mer ekologiskt. Transportkostnaden för en varm måltid (8,84 euro) har varit högre än kostnaden för själva måltiden (5,25 euro). Kostnaden för den varma måltiden är för närvarande i genomsnitt alltså 14,09 euro, medan marknadspriset för en måltid som levereras kall varierar mellan 7–10 euro. Besparingen är alltså på årsnivå cirka 500 000 euro.

Måltiderna som idag levereras varma tillagas av distriktsköket i Johannisberg där produktionen upphör i slutet av augusti 2020. Tillagningen av social- och hälsoväsendets övriga måltider håller på att överföras från Johannisberg till köken i Näse och Äppelbacken som inte kan producera förpackade hemmåltider. Centralkökets produktion överförs inte, eftersom man på grund av den nationella reformen av social- och hälsovården vill hålla social- och hälsovårdens måltider åtskilda från stadens övriga måltidsproduktion. Överföringen skulle även innebära betydande investeringar i utrustning.

Från början av september till slutet av december 2020 har planerats att skaffa måltidstjänsterna av Ateriaali. Kostnaderna för måltidstjänsten i slutet av året uppskattas bli cirka 240 000 euro, tjänsten kan således upphandlas utan konkurrensutsättning.

Staden ordnar en offentlig inbjudan att lämna anbud på måltidstjänsten så att avtalet inleds i början av 2021. 

Övriga ärenden

De övriga ärenden beslutade social- och hälsovårdsnämnden enligt beslutsförslagen.