Siirry sisältöön

Sosiaali- ja terveyslautakunnan päätökset 15.6.2021

Sosiaali- ja terveyslautakunta käsitteli heinäkuun alussa voimaantulevaan asiakasmaksulain uudistukseen liittyvää asiakasmaksuohjeen päivitystä. Asia palautettiin valmisteluun joidenkin yksityiskohtien korjaamiseksi.

Lautakunta merkitsi tiedokseen Itä-Uudenmaan vammaispalveluja koskeneen projektin loppuraportin. Lautakunta vastaanotti myös toukokuun taloustilannetta koskevan selvityksen. 

Kokouksessa päätettiin sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstövuokrauksen yhteishankintaan liittymisestä. Puitejärjestelymuotoisen hankinnan toteutuksesta vastaa kuntien yhteishankintayksikkö Hansel Oy, ja hankinnan on tarkoitus ajoittua vuosille 2021-2025. Kaupunki osallistuu erikseen myös hankinnan valmistelun työryhmätyöskentelyyn.

Lisäksi päätettiin vammaispalvelujen asiakkaan tarvitsemasta suorahankintana toteutettavasta palvelusta kilpailutuksen vaatimalle ajanjaksolle. Päätöksen yksityiskohdat ovat salassapidettäviä, koska ne sisältävät tietoa sosiaali- ja terveydenhuollon asiakkuudesta.

Lautakunta hyväksyi myös vastauksen D-vitamiinin huomioimista toimeentulotuessa koskevaan valtuustoaloitteeseen. Aloitevastaus lähetetään kaupunginhallitukselle lopullista päätöksentekoa varten.

Lautakunta ei käyttänyt otto-oikeutta viranhaltijoiden päätöksiin.