Siirry sisältöön

Sosiaali- ja terveyslautakunnan päätökset 17.12.2020

Tiedolla johtaminen ja potilastiedon käsittely pilvipalvelussa, tietosuojan vaikutusten arviointi

Asia palautettiin yksimielisesti uuteen valmisteluun. Asia tuodaan lautakunnan päätöksentekoon uudelleen tammikuussa 2021.

Vuoden 2021 asiakasmaksut, taksat ja palkkiot

Porvoon sosiaali- ja terveyslautakunta päätti yksimielisesti hyväksyä asiakasmaksut vuodelle 2021. Sosiaali- ja terveystoimen asiakasmaksuista annettuun asetukseen perustuvat maksut eivät nouse tulevana vuonna. Esimerkiksi terveyskeskuksen lääkärikäynnin maksu vuonna 2021 on 20,60 euroa ja sairaanhoitajakäynnin maksu 11,65 euroa.

Geriatristen lääkäripalveluiden hankinta

Sosiaali- ja terveyslautakunta päättää, että geriatristen lääkäripalveluiden toimittajaksi ajalle 1.4.2021 – 31.3.2023 valitaan Pihlajalinna Terveys Oy.

Muut asiat

Muut asiat lautakunta päätti esitysten mukaisesti.