Hoppa till innehåll

Social- och hälsovårdsnämndens beslut 17.12.2020

Ledning genom information och behandling av patientuppgifter i molntjänst, konsekvensbedömning avseende dataskydd

Social- och hälsovårdsnämnden beslutade enhälligt återremittera ärendet för ny beredning. Ärendet tas upp på nytt för beslut i januari 2021.

Klientavgifter, taxor och arvoden år 2021

Social- och hälsovårdsnämnden beslutade enhälligt godkänna klientavgifter från och med 1.1.2021.Klientavgifter som baserar sig på förordningen om klientavgifter inom social- och hälsovården höjer inte i år 2021. Till exempel avgift för läkarbesök är 20,60 euro och avgift för sjukskötarbesök är 11,65 euro.

Beslut om upphandling av geriatriska läkartjänster

Social- och hälsovårdsnämnden beslutade enhälligt att till leverantör av geriatriska läkartjänster för perioden 1.4.2021-31.3.2023 välja Pihlajalinna Terveys Oy.

Övriga ärenden

De övriga ärenden beslutade social- och hälsovårdsnämnden enligt beslutsförslagen.