Siirry sisältöön

Sosiaali- ja terveyslautakunnan päätökset 22.10.2020

Ikäihmisten tehostetun palveluasumisen hankinta

Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti, että Hoivakoti Elämänkaari Oy:n tarjous suljetaan hankintamenettelystä tarjouspyyntöä vastaamattomana. Tarjouspyynnössä edellytettiin, että yksikkö sijaitsee korkeintaan 50 kilometrin etäisyydellä Porvoon keskustasta ja tarjottu yksikkö sijaitsee 73 kilometrin etäisyydellä.

Sosiaali- ja terveyslautakunta päättää, että ikäihmisten tehostetun palveluasumisen palveluntuottajiksi ajalle 1.1.2021–31.12.2022 valitaan yhtä tarjoajaa lukuun ottamatta kaikki hyväksytyn tarjouksen jättäneet tarjoajat:

1. Vanhustenhuollon tuki ry
2. Helsingin Diakonissalaitoksen Hoiva Oy
3. Palvelukoti Rantakartano Oy
4. Esperi Care Oy
5. Attendo Oy
6. Kristallikartano Oy
7. Mehiläinen Hoivapalvelu Oy
8. Saga Care Finland Oy
9. Betesda-säätiö
10. Hoiva Mehiläinen Oy
11. Tuusulan Kerttuli Oy
12. Mehiläinen Lapinjärvi Oy

Vammaisten asumispalveluiden hankinta

Sosiaali- ja terveyslautakunta päättää, että Validia Oy:n suljetaan pois vammaisten asumispalveluja koskevasta hankintamenettelystä. Kaupunki katsoo, että Valviran 6.10.2020 antama päätös kertoo merkittävistä ja toimintaa laaja-alaisesti koskettavista puutteista hankinnan kohdetta vastaavan palvelun tuottamisessa. Validia Oy:n sulkemista pois tarjouskilpailusta voidaan pitää perusteltuna.

Sosiaali- ja terveyslautakunta päättää, että vammaisten asumispalveluiden palveluntuottajiksi ajalle 1.1.2021–31.12.2022 valitaan yhtä lukuun ottamatta kaikki tarjouksen jättäneet seuraavasti:

Aivovammaiset ja tai työikäiset muistisairaat henkilöt

1. Attendo Joenranta Oy
2. Vetrea Terveys Oy
3. Hoivakymppi Oy
4. Betesdasäätiö
5. Aspa Palvelut Oy, Manteli
6. Aspa Palvelut Oy, Simpukka
7. Valkon Hoitokoti Oy

Muut vammaiset

1. Attendo Joenranta Oy
2. Hoivakymppi Oy
3. Vetrea Terveys Oy
4. Betesda-säätiö
5. Aspa Palvelut Oy
6. Valkon Hoitokoti Oy

Kehitysvammaiset

1. Attendo Oy
2. Mehiläinen Hoivapalvelut Oy, Jokipuisto
3. Mehiläinen Hoivapalvelut Oy, Aarre
4. KVPS Tukena Oy
5. Mehiläinen Hoivapalvelut Oy, Polkka
6. Mehiläinen Oy
7. Aspa Palvelut Oy, Suvikumpu
8. Aspa Palvelut Oy, Stjärnhem
9. Helsingin Diakonissalaitos
10. Narikka Erja Birgit Oy
11. Valkon Hoitokoti Oy

Autismin kirjon henkilöt

1. Attendo Oy
2. Autismisäätiö sr
3. Mehiläinen Hoivapalvelut Oy, Jokipuisto
4. Mehiläinen Hoivapalvelut Oy, Aarre
5. Mehiläinen Hoivapalvelut Oy, Polkka
6. Aspa Palvelut Oy, Suvikumpu
7. Aspa Palvelut Oy, Stjärnhem
8. Mehiläinen Oy
9. Helsingin Diakonissalaitos

Lastensuojelu- ja sosiaalihuoltolain mukaisten avopalveluiden hankinta

Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti, että Tukisatama Oy:n tarjous suljetaan hankintamenettelystä tarjouspyyntöä vastaamattomana taloudellista tilannetta kuvaavan alhaisen ratingluokituksen vuoksi.

Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti, että lastensuojelu- ja sosiaalihuoltolain mukaisten avopalveluiden palveluntuottajiksi ajalle 1.1.2021 – 31.12.2022 valitaan kaikki hyväksytyn tarjouksen jättäneet tarjoajat seuraavasti:

Vaativa ammatillinen tukihenkilötyö

1. Tukiperhe.fi Oy
2. Kalliola Oy
Poutapolku Oy
4. Hyvinvointipalvelu Askel Oy
5. EHJÄ ry
6. Hiiskahdus Oy
Unelmahautomo
VK Avo- ja tukipalvelut Oy
9. Humana Avopalvelut Oy
10. NAL Palvelut Oy
11. FamCare Group Oy
12. Familiar Oy
13. Välitunti Oy
14. Debora Oy
Pelastakaa lapset
16. AvunAvain Oy
17. AP Kotikolo Oy
18. Puistolakoti Oy
19. Linnansuoja Oy
20. ElämänOnni Oy
21. Profiam Sosiaalipalvelut Oy
22.SOS Lapsikyläsääriö sr
23. Polkulan avo- ja tukipalvelut Oy
Toisintekijät Oy
25. Ankkurin Huoltamo Oy
Sosiaalipalvelut Kulmakivi Oy
27. Barnavårdsföreningen i Finland r.f.
28. Coronaria Contextia Oy
29. Luotsari Oy
30. Tmi Saija Hillebrand                        

Vaativa ammatillinen tukihenkilötyö ympärivuorokautisella päivystyksellä

1. Tukiperhe.fi Oy
2. VK Avo- ja tukipalvelut Oy
3. Puistolakoti Oy
4. Avunavain Oy
5. Polkulan avo- ja tukipalvelut
6. Linnansuoja Oy
7. FamCare Group Oy
8. Sosiaalipalvelut Kulmakivi Oy

Tehostettu perhetyö 

1. Poutapolku Oy
2. Hyvinvointipalvelu Askel Oy
3. EHJÄ ry
4. Hiiskahdus Oy
Kalliola Oy
Unelmahautomo
7. Humana Avopalvelut Oy
8. FamCare Group Oy
9. NAL Palvelut Oy
10. Tukiperhe.fi Oy
11. Debora Oy
12. VK Avo- ja tukipalvelut Oy
13. AP Kotikolo Oy
14. Avunavain Oy
15. Pelastakaa lapset
16. Välitunti Oy
17. Linnansuoja Oy
18. ElämänOnni Oy
19. Profiam Sosiaalipalvelut Oy
20. Ankkurin Huoltamo Oy
21. Barnavårdsföreningen i Finland r.f.
22. Toisintekijät Oy
23. Sosiaalipalvelut Kulmakivi Oy
24. Helsingin ensikoti ry
35. SOS Lapsikyläsäätiö sr
26. Luotsari Oy

Tehostettu perhetyö ympärivuorokautisella päivystyksellä

1. VK Avo- ja tukipalvelut Oy
2. Avunavain Oy
3. Linnansuoja Oy
4. FamCare Group Oy
5. Tukiperhe.fi Oy
6. Sosiaalipalvelut Kulmakivi Oy

Avoperhekuntoutus

1. FamCare Group Oy
2. Tukiperhe.fi Oy
3. Pelastakaa Lapset
4. Hyvintointipalvelut Askel Oy
5. Humana Avopalvelut Oy
6. Linnansuoja Oy
7. Hiiskahdus Oy

Päihdehoitopalveluiden hankinta

Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti, että päihdehoitopalveluiden palveluntuottajiksi ajalle 1.1.2021 – 31.12.2022 valitaan kaikki hyväksytyn tarjouksen jättäneet tarjoajat.

Avomuotoinen päihdekuntoutus

1. Luona oy
2. Sininauha oy

Ryhmäavokuntoutus

1. Luona oy
2. Kalliola Oy

Laitosvieroitushoito päihdevieroitusoireiden hoitamiseksi ja päihdekierteen katkaisemiseksi 
                
1. Hoitokoti Kangaskartano oy
2. Suvera oy                             
3. A-klinikka oy
4. Tervassalon päihdeklinikka oy

Laitoskatkaisu

1. Helppi ry
2. Tervassalon päihdeklinikka oy
3. Suvera oy
4. Sanaskoti oy
5. Mikkeli-yhteisö VAK ry
6. VAK ry/Kankaanpään A-koti
7. Abnoy oy
8. Hoitokoti Tuhkimo oy
9. Botnia 24h oy
10. Koutakoti oy
11. Kalliola oy
12. Kostamokoti oy
13. A-klinikka oy
14. Hoitokoti Kangaskartano oy
15. Toipumo oy

Lääkäri- ja hoitajaostopalveluiden hankinta

Hoitajaostopalveluiden palveluntuottajaksi sopimuskaudelle 1.11.2020-28.2.2021 valittiin Kotipalvelu Mehiläinen Oy.

Lääkäriostopalveluiden hankinta keskeytettiin, sillä tarjouskilpailuun saatiin vain yksi tarjous.

Muut asiat

Muut asiat lautakunta päätti esitysten mukaisesti