Hoppa till innehåll

Social- och hälsovårdsnämndens beslut 22.10.2020

Upphandling av effektiverat serviceboende för äldre

Social- och hälsovårdsnämnden beslutade att Hoivakoti Elämänkaari Oy:s anbud ska uteslutas ur upphandlingsförfarandet på grund av att det inte motsvarar anbudsförfrågan. I anbudsförfrågan krävdes att de erbjudna boendeserviceenheterna låg på högst 50 km avstånd från Borgå centrum. Den enhet som erbjöds ligger på 73 km avstånd från Borgå centrum. 

Social- och hälsovårdsnämnden beslutade att till tjänsteproducenter för effektiverat serviceboende för äldre under perioden 1.1.2021–31.12.2022 välja, med undantag för en anbudsgivare, alla anbudsgivare som lämnat ett godtagbart anbud: 

 1. Vanhustenhuollon tuki ry
 2. Helsingin Diakonissalaitoksen Hoiva Oy
 3. Palvelukoti Rantakartano Oy
 4. Esperi Care Oy
 5. Attendo Oy
 6. Kristallikartano Oy
 7. Mehiläinen Hoivapalvelu Oy
 8. Saga Care Finland Oy
 9. Betesda-säätiö
 10. Hoiva Mehiläinen Oy
 11. Tuusulan Kerttuli Oy
 12. Mehiläinen Lapinjärvi Oy 

Upphandling av boendetjänster för personer med funktionsnedsättning 

Social- och hälsovårdsnämnden beslutade att Validia Ab ska uteslutas ur upphandlingsförfarandet för boendetjänster för personer med funktionsnedsättning. Staden anser att Valviras beslut påvisar betydande brister i produktionen av tjänster som motsvarar föremålet för upphandlingen och som berör verksamheten i stor omfattning. Det kan anses motiverat att utesluta Validia Oy ur anbudsförfarandet. 

Social- och hälsovårdsnämnden beslutade att till tjänsteproducenter för boendetjänster för personer med funktionsnedsättning under perioden 1.1.2021 – 31.12.2022 välja, med undantag för en anbudsgivare, alla anbudsgivare som lämnat ett godtagbart anbud: 

Personer med hjärnskada eller minnessjuka personer i arbetsför ålder

 1. Attendo Joenranta Oy
 2. Vetrea Terveys Oy
 3. Hoivakymppi Oy
 4. Betesdasäätiö
 5. Aspa Palvelut Oy, Manteli
 6. Aspa Palvelut Oy, Simpukka
 7. Valkon Hoitokoti Oy 

Andra personer med funktionsnedsättning

 1. Attendo Joenranta Oy
 2. Hoivakymppi Oy
 3. Vetrea Terveys Oy
 4. Betesda-säätiö
 5. Aspa Palvelut Oy
 6. Valkon Hoitokoti Oy 

Personer med utvecklingsstörning

 1. Attendo Oy
 2. Mehiläinen Hoivapalvelut Oy, Jokipuisto
 3. Mehiläinen Hoivapalvelut Oy, Aarre
 4. KVPS Tukena Oy
 5. Mehiläinen Hoivapalvelut Oy, Polkka
 6. Mehiläinen Oy
 7. Aspa Palvelut Oy, Suvikumpu
 8. Aspa Palvelut Oy, Stjärnhem
 9. Helsingin Diakonissalaitos
 10. Narikka Erja Birgit Oy
 11. Valkon Hoitokoti Oy 

Personer inom autismspektrum

 1. Attendo Oy
 2. Autismisäätiö sr
 3. Mehiläinen Hoivapalvelut Oy, Jokipuisto
 4. Mehiläinen Hoivapalvelut Oy, Aarre
 5. Mehiläinen Hoivapalvelut Oy, Polkka
 6. Aspa Palvelut Oy, Suvikumpu
 7. Aspa Palvelut Oy, Stjärnhem
 8. Mehiläinen Oy
 9. Helsingin Diakonissalaitos 

Upphandling av öppenvårdstjänster som avses i barnskyddslagen och socialvårdslagen 

Social- och hälsovårdsnämnden beslutade att Tukisatama Oy:s anbud ska uteslutas ur upphandlingsförfarandet på grund av att det inte motsvarar anbudsförfrågan. 

Social- och hälsovårdsnämnden beslutade att alla anbudsgivare som lämnat ett godkänt anbud för tiden 1.1.2021–31.12 .2022 ska väljas till tjänsteproducenter för öppenvårdstjänster enligt barnskyddslagen och socialvårdslagen enligt följande: 

Krävande yrkesmässigt stödpersonsarbete

1. Tukiperhe.fi Oy
2. Kalliola Oy
Poutapolku Oy
4. Hyvinvointipalvelu Askel Oy
5. EHJÄ ry

6. Hiiskahdus Oy

Unelmahautomo

VK Avo- ja tukipalvelut Oy

9. Humana Avopalvelut Oy

10. NAL Palvelut Oy

11. FamCare Group Oy

12. Familiar Oy

13. Välitunti Oy

14. Debora Oy

Pelastakaa lapset

16. AvunAvain Oy

17. AP Kotikolo Oy

18. Puistolakoti Oy

19. Linnansuoja Oy

20. ElämänOnni Oy

21. Profiam Sosiaalipalvelut Oy

22.SOS Lapsikyläsääriö sr

23. Polkulan avo- ja tukipalvelut Oy

Toisintekijät Oy

25. Ankkurin Huoltamo Oy

Sosiaalipalvelut Kulmakivi Oy

27. Barnavårdsföreningen i Finland r.f.

28. Coronaria Contextia Oy

29. Luotsari Oy

30. Tmi Saija Hillebrand

Krävande yrkesmässigt stödpersonsarbete med jour dygnet runt

Tukiperhe.fi Oy
VK Avo- ja tukipalvelut Oy
Puistolakoti Oy
Avunavain Oy
Polkulan avo- ja tukipalvelut
Linnansuoja Oy
FamCare Group Oy
Sosiaalipalvelut Kulmakivi Oy 

Tehostettu perhetyö

1. Poutapolku Oy

2. Hyvinvointipalvelu Askel Oy

3. EHJÄ ry

4. Hiiskahdus Oy

Kalliola Oy

Unelmahautomo

7. Humana Avopalvelut Oy

8. FamCare Group Oy

9. NAL Palvelut Oy

10. Tukiperhe.fi Oy

11. Debora Oy

12. VK Avo- ja tukipalvelut Oy

13. AP Kotikolo Oy

14. Avunavain Oy

15. Pelastakaa lapset

16. Välitunti Oy

17. Linnansuoja Oy

18. ElämänOnni Oy

19. Profiam Sosiaalipalvelut Oy

20. Ankkurin Huoltamo Oy

21. Barnavårdsföreningen i Finland r.f.

22. Toisintekijät Oy

23. Sosiaalipalvelut Kulmakivi Oy

24. Helsingin ensikoti ry

35. SOS Lapsikyläsäätiö sr

26. Luotsari Oy

Intensifierat familjearbete med jour dygnet runt

VK Avo- ja tukipalvelut Oy
Avunavain Oy
Linnansuoja Oy
FamCare Group Oy
Tukiperhe.fi Oy
Sosiaalipalvelut Kulmakivi Oy

Öppen familjerehabilitering

FamCare Group Oy
Tukiperhe.fi Oy
Pelastakaa Lapset
Hyvintointipalvelut Askel Oy
Humana Avopalvelut Oy
Linnansuoja Oy
Hiiskahdus Oy 

Upphandling av missbrukartjänster

Social- och hälsovårdsnämnden beslutade att alla anbudsgivare som lämnat ett godkänt anbud för tiden 1.1.2021–31.12 .2022 ska väljas till tjänsteproducenter för missbrukartjänster. 

Öppen rehabilitering för personer med missbruksproblem

1. Luona oy

2. Sininauha oy

Öppen rehabilitering i grupp

1. Luona oy

2. Kalliola Oy

Avgiftning i sluten vård för behandling av symtom vid avvänjning från rusmedel och för att avbryta användningen av rusmedel

1. Hoitokoti Kangaskartano oy

2. Suvera oy                             

3. A-klinikka oy

4. Tervassalon päihdeklinikka oy

Rehabilitering i sluten vård

1. Helppi ry

2. Tervassalon päihdeklinikka oy

3. Suvera oy

4. Sanaskoti oy

5. Mikkeli-yhteisö VAK ry

6. VAK ry/Kankaanpään A-koti

7. Abnoy oy

8. Hoitokoti Tuhkimo oy

9. Botnia 24h oy

10. Koutakoti oy

11. Kalliola oy

12. Kostamokoti oy

13. A-klinikka oy

14. Hoitokoti Kangaskartano oy

15. Toipumo oy

Upphandling av läkar- och skötartjänster

Social- och hälsovårdsnämnden beslutade att till leverantör av skötartjänster under perioden 1.11.2020–28.2.2021 väljs Kotipalvelu Mehiläinen Oy. 

Social- och hälsovårdsnämnden beslutade att upphandlingen av läkartjänster som köpta tjänster avbryts. 

Övriga ärenden

De övriga ärenden beslutade social- och hälsovårdsnämnden enligt beslutsförslagen.