Siirry sisältöön

Sosiaali- ja terveyslautakunnan päätökset 25.5.2021

Sosiaali- ja terveyslautakunta hyväksyi 25.5. kokouksessaan v. 2021 yhdistysavustukset sekä työllisyyshankeavustukset. Avustuksia jaetaan esityslistan ja sen liitteenä esitetyn taulukon mukaisesti 31 eri toimijalle yhteensä 61.300 euroa.

Lautakunta merkitsi tiedokseen kotouttamisen edistämisen uudistamistarpeita koskevan selonteon valmistelutilanteen. Hallituksen on määrä antaa työ- ja elinkeinoministeriön valmistelema selonteko eduskunnalle tänä vuonna. Selonteolla etsitään suuntaviivoja maahanmuuttajaväestön kotouttamisen edistämisen kehittämiseksi. Kaupunki on aiemmin antanut oman lausuntonsa asiassa.

Tiedoksi merkittiin myös ensimmäistä vuosikolmannesta koskeva toimialan talouskatsaus. Taloustilanne ilmenee tarkemmin esittelytekstistä. Lautakunta ei käyttänyt otto-oikeutta viranhaltijapäätöksiin.