Hoppa till innehåll

Social- och hälsovårdsnämndens beslut 25.5.2021

Social- och hälsovårdsnämnden godkände på sitt möte 25.5. bidragen till föreningar och sysselsättningsprojekt år 2021. I enlighet med föredragningslistan och tabellen i bilagan delar man ut bidrag för sammanlagt 61 300 euro till 31 olika aktörer.

Nämnden antecknade för kännedom beredningsläget av redogörelsen som gäller behoven att reformera åtgärder som främjar integrationen. Regeringen har för avsikt att lämna redogörelsen som beretts av arbets- och näringsministeriet till riksdagen i år. Genom redogörelsen söker man riktlinjer för hur integrationen av invandrarbefolkningen kan utvecklas. Staden har tidigare gett sitt utlåtande i ärendet.

För kännedom gavs också en översikt som gäller sektorns ekonomi under årets första fyra månader. Det ekonomiska läget framgår närmare av föredragningstexten. Nämnden använde inte rätten att ta upp tjänsteinnehavarbeslut till behandling.