Siirry sisältöön

Sosiaali- ja terveyslautakunnan päätökset 27.2.2020

Porvoon liittyminen Apotti oy:n osakkaaksi ja Apotti-järjestelmän käyttöönotto

Sosiaali- ja terveysjohtaja muutti esitystään ja lautakunta päätti yksimielisesti muutetun esityksen mukaisesti: 

Sosiaali- ja terveyslautakunta esittää kaupunginhallitukselle, että sosiaali- ja terveystoimen toiminnan näkökulmasta Porvoon on tarkoituksenmukaista ottaa käyttöönsä Apotti-järjestelmä siirtymäajan jälkeen. 

Ennen päätöstä konsernijohdon sekä kaupunginhallituksen on arvioitava taloudellinen ja toiminnallinen kokonaisuus sekä riskit ennen lopullista päätöksentekoa. 

Muut asiat

Muut asiat lautakunta päätti esitysten mukaisesti.