Hoppa till innehåll

Social- och hälsovårdsnämndens beslut 27.2.2020

Borgås anslutning som delägare i Oy Apotti Ab och ibruktagande av Apotti i Borgå

Social- och hälsovårdsdirektör ändrade sitt beslutsförslag. Nämnden beslutade enhälligt enligt den nya förslag: 

Social – och hälsovårdsnämnden föreslår att det med tanke på social – och hälsovårdssektorns verksamhet är ändamålsenligt att ta i bruk Apotti-systemet i Borgå efter en övergångsperiod. 

Koncernledningen och stadsstyrelsen bör värdera ärendets ekonomiska och funktionella helhet samt riskerna före det slutliga beslutsfattandet. 

Övriga ärenden

De övriga ärenden beslutade social- och hälsovårdsnämnden enligt beslutsförslagen.