Siirry sisältöön

Sosiaali- ja terveyslautakunnan päätökset 27.4.2021

Liikkumista tukevien palveluiden toimintaohje hyväksyttiin

Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti hyväksyä liikkumista tukevien palveluiden toimintaohjeen Tapani Eskolan esittämin muutoksin, joita lautakunta kannatti yksimielisesti.

Ohjeeseen tehdään seuraavat muutokset:

  • Maininta asiakasraadista lisätään toimintaohjeen sivulle 14.
  • Yhdistellyn matkan matka-aika ei saa muodostua asiakkaalle kestoltaan kohtuuttoman pitkäksi. Esimerkiksi jos matka-aika kaksinkertaistuu, on se kohtuutonta, eikä yhdistelyä tällöin tehdä.
  • Kuljetuksen peruuttamisesta lisätään maininta: Jos tilattu kuljetus viivästyy yli 15 minuuttia, asiakkaalla on oikeus peruuttaa tilaus ilman, että hän menettää matkaoikeutta.
  • Porvoon kuljetuspalvelun toiminta-aluetta laajennetaan niin, että jokaiselle palvelun käyttäjälle mahdollistetaan kaksi yhdensuuntaista (eli yksi edestakainen) matkaa kuukaudessa Helsinkiin tai Vantaalle.

Ks. aiempi tiedote aiheesta.

Muut asiat

Muut asiat lautakunta päätti esitysten mukaisesti