Hoppa till innehåll

Social- och hälsovårdsnämndens beslut 27.4.2021

Riktlinjer för service som stöder rörlighet i Östra Nyland godkändes

Social- och hälsovårdsnämnden godkände riktlinjer för service som stöder rörlighet i Östra Nyland. Tapani Eskola gjorde ändringsförslag som nämnden understödde enhälligt.

  • Riktlinjernas s. 14 tilläggas omnämnande av ett kundråd. Längden av en kombinerad resa kan inte bli orimligt. Om resans längd blir till exempel fördubblad, ska det vara orimligt.
  • Följande bör beaktas gällande avbeställningar av transporter: Om transporten blir försenad över 15 minuter, har kunden rätt att avbeställa beställningen utan att rätten för resor förloras.
  • Färdtjänsters område utbredas så att det möjliggörs för varje kund att åka en resa per månad fram och tillbaka till Helsingfors eller Vanda
    Se tidigare nyhet

Övriga ärenden

De övriga ärenden beslutade social- och hälsovårdsnämnden enligt beslutsförslagen.