Siirry sisältöön

Sosiaali- ja terveyslautakunnan päätökset 4.2.2020

Itä-Uudenmaan vammaispalvelujen nykytila ja yhteistyön tiivistämisen selvitysprojekti

Tapani Eskola esitti ja Eila Kohonen kannatti, että päätökseen lisätään, että selvitysprojektin jatkosuunnitelma tuodaan lautakunnalle tiedoksi toukokuun 2020 loppuun mennessä. Lautakunta päätti yksimielisesti hyväksyä Eskolan muutosesityksen. 

Uudenmaan lastensuojelun ympärivuorokautisten palvelujen hankinta, dynaamisen puitejärjestelyn avaaminen

Lastensuojelun sijaishuollon palvelut on kilpailutettu Uudenmaan kuntien yhteisellä hankintamenettelyllä. Hankinta on toteutettu dynaamisena puitejärjestelynä, jossa puitejärjestely avataan perustamisen jälkeen uusille tarjouksille kerran vuodessa. Samassa yhteydessä dynaamiseen puitejärjestelyyn jo valitut palveluntuottajat voivat parantaa olemassa olevaa tarjoustaan. 

Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti yksimielisesti hyväksyä lastensuojelun ympärivuorokautisten palveluiden dynaamiseen puitejärjestelyyn lisättäväksi liitteen 1 mukaiset tarjoukset. 

Muut asiat

Muut asiat lautakunta päätti esitysten mukaisesti.