Hoppa till innehåll

Social- och hälsovårdsnämndens beslut 4.2.2020

Öppnande av ramarraangemanget för upphandling av dygnet-runt-tjänster inom barnskyddet i Nyland

Upphandlingen av barnskyddets dygnet runt-tjänster är en gemensam upphandling för kommunerna i Nyland. Upphandlingen genomförs med ett dynamiskt ramarrangemang som efter grundandet öppnas för nya anbud en gång per år.  I samband med detta kan de tidigare valda serviceproducenterna inom ramarrangemanget förbättra sina anbud. 

Social- och hälsovårdsnämnden beslutade enhälligt att för Borgå stads del godkänna att anbuden i bilaga 1 fogas till det dynamiska ramarrangemanget för dygnet-runt-tjänster inom barnskyddet. 

Nuläget för tjänster för personer med funktionsnedsättning i Östra Nyland och möjligheterna att öka samarbetet

Tapani Eskola föreslog och Eila Kohonen understödde följande, att projektets fortsättning hämtas till nämnden för kännedom, senast till slutet av maj 2020. 

Övriga ärenden

De övriga ärenden beslutade social- och hälsovårdsnämnden enligt beslutsförslagen.