Siirry sisältöön

Sosiaali- ja terveyslautakunnan päätökset 9.9.2021

Sosiaali- ja terveyslautakunta kokoontui ensimmäistä kertaa uuden valtuustokauden kokoonpanollaan. Kokous pidettiin fyysisesti valtuustosalissa terveysturvallisuusohjeita noudattaen.

Kokouksessa kuunneltiin rahoitusjohtajan esitys kaupungin ja toimialojen talouteen liittyvästä päätöksenteosta. Lautakunta merkitsi tiedokseen kaupunginhallituksen hyväksymän talousarviokehyksen vuodelle 2022. Tiedoksi merkittiin myös ajankohtainen talouskatsaus.

Lautakunta nimesi alaisensa sosiaalijaoston kokoonpanon. Jäseniksi valittiin Jenna Perokorpi (puheenjohtaja), Charlotta Savin (varapuheenjohtaja) ja Jere Riikonen. Varajäseniä ovat Eila Kohonen, Maria Väyrynen ja Reijo Mokka. Kunnilta odotetaan vielä nimeämisiä ympäristöterveysjaostoon, jonka asettaminen siirtyi seuraavaan lautakunnan kokoukseen.

Myös lääkehoitosuunnitelma ja valvontasuunnitelma käsitellään vasta seuraavassa kokouksessa.

Lautakunta merkitsi viranhaltijapäätökset tiedokseen eikä käyttänyt niihin otto-oikeuttaan. Tiedoksi merkittiin myös keskisuurten kuntien sosiaali- ja terveydenhuollon kustannusvertailu vuodelta 2020.