Hoppa till innehåll

Social- och hälsovårdsnämndens beslut 9.9.2021

Social- och hälsovårdsnämnden höll sitt första möte med ledamöter för den nya fullmäktigeperioden. Mötet hölls fysiskt i fullmäktigesalen, och anvisningarna om hälsosäkerhet beaktades.

Vid mötet hördes finansieringsdirektörens presentation av beslutsprocesserna med anknytning till stadens och sektorernas ekonomi. Nämnden antecknade för kännedom budgetramen för år 2022, som godkänts av stadsstyrelsen. En aktuell ekonomisk översikt antecknades också för kännedom.

Nämnden utnämnde ledamöterna till nämndens socialsektion. Till ledamöter valdes Jenna Perokorpi (ordförande), Charlotta Savin (vice ordförande) och Jere Riikonen. Reservledamöterna är Eila Kohonen, Maria Väyrynen och Reijo Mokka. Fortfarande inväntas uppgifter från kommunerna om deras blivande representanter i miljöhälsosektionen. Tillsättandet av sektionen flyttades således fram till nämndens följande möte.

Också planen för läkemedelsbehandling och tillsynsplanen behandlas på nästa möte.

Nämnden antecknade tjänsteinnehavarbesluten för kännedom och avstod från att utnyttja sin upptagningsrätt. För kännedom antecknades också en jämförelse av social- och hälsovårdskostnader i medelstora kommuner år 2020.