Siirry sisältöön

Strategiakysely: Porvoo on kaunis, rauhallinen ja turvallinen kaupunki

  Porvoo on asumisen ja elämisen ympäristönä kaunis, rauhallinen, turvallinen, sopivan kokoinen, viihtyisä ja idyllinen kaupunki, selviää kaupungin strategiatyön taustaksi tehdystä kyselystä. Kyselyn teki loppuun asti 634 vastaajaa lokakuussa. Osittain kyselyyn vastasi 978 henkilöä. Kyselyn toteutti aluekehittämisen konsulttitoimisto MDI yhdessä kaupungin asiantuntijoiden kanssa.

 

Porvoo on asumisen ja elämisen ympäristönä kaunis, rauhallinen, turvallinen, sopivan kokoinen, viihtyisä ja idyllinen kaupunki, selviää kaupungin strategiatyön taustaksi tehdystä kyselystä. Kyselyn teki loppuun asti 634 vastaajaa lokakuussa. Osittain kyselyyn vastasi 978 henkilöä. Kyselyn toteutti aluekehittämisen konsulttitoimisto MDI yhdessä kaupungin asiantuntijoiden kanssa.

Yrittämisen ympäristönä kaupunkia kuvataan monipuoliseksi, potentiaaliseksi, mahdollistavaksi, haastavaksi ja kausiluontoiseksi.

– Porvoon tärkeimpänä vahvuutena ja erottautumistekijänä nousee esille historiallisuus ja Vanhan Porvoon ainutlaatuisuus. Vastaajat arvostavat paljon myös kaupungin kauneutta. Sijainti on hyvä lähellä pääkaupunkiseutua ja lentokenttää, mutta silti kaupunki on rauhallinen, kuvaa asiantuntija Iina Tunkkari MDI:stä.

– Muina vahvuuksina nousevat esille vahva ja aito kaksikielisyys, kaupungin sopiva koko, laadukas ravintolatarjonta ja hyvä imago. Vastaajat antavat Porvoolle myös hyvän yleisarvosanan. Yli 70 prosenttia vastaajista antaa Porvoolle kouluarvosanaksi vähintään 8, Tunkkari jatkaa.

Suosituin kotikaupunki -kärkiteema edistynyt parhaiten

Nykyisen kaupunkistrategian kärkiteemoja ovat suosituin kotikaupunki, paras arkenakin, kaupunkielämää ja ilmastotyön edelläkävijä. Näistä parhaiten toteutunut teema on suosituin kotikaupunki. Heikoiten on toteutunut kaupunkielämää -kärkiteema. 

Vastaajia pyydettiin arvioimaan myös nykyisen kaupunkistrategian tavoitteiden tärkeyttä neljän seuraavan vuoden aikana. Tärkeimmiksi tavoitteiksi nousevat turvallinen, hyvinvoiva ja tasavertainen kaupunki asukkaille, viihtyisä, elävä ja vetovoimainen kaupunkikeskusta sekä vaivaton ja sujuva arki. Kaupungin henkilöstö korostaa lisäksi kestävän arjen tavoitteen tärkeyttä.  

– Nykyisestä kaupunkistrategiasta puuttuvina tavoitteina vastaajat nostavat esille liikenteen kehittämisen, mm. joukkoliikenne, junayhteys, kävely, pyöräily, kevyen liikenteen väylät ja kävelykeskusta. Myös ilmastotyö korostuu sekä kaupungin asukkaiden että henkilökunnan ja luottamushenkilöiden vastuksissa.  Ilmastotekoja kaivataan lisää ja rinnalle halutaan nostaa myös luonnon monimuotoisuuden turvaaminen, Iina Tunkkari kertoo. 

Asukkaat korostavat lisäksi koko Porvoon kehittämistä, lasten ja nuorten huomioimista sekä monipuolisia asumisen ratkaisuja. Vastauksissa mainitaan mm. maaseudun ja kylien näkökulman huomioiminen, harrastuspaikkojen kunto, lapsiperheiden ja nuorten hyvinvoinnin tukeminen, turvalliset kasvu- ja oppimisympäristöt, vanhuksia osallistavat asumisratkaisut sekä viihtyisä ja omaleimainen rakennuskanta.

Kaupungin henkilöstön ja luottamushenkilöiden vastauksissa nousee esille myös kaupungin työnantajarooli, organisaation sisäisen toiminnan parantaminen, henkilöstön hyvinvointi ja työnantajamaine.

Valtuusto työstää uutta kaupunkistrategiaa työpajassa

Tärkeimpinä kaupunkistrategian valmisteluun vaikuttavina muutostrendeinä vastaajat nostavat esille hyvinvointialueuudistuksen, kaupungin talouden kestävyyteen liittyvät haasteet sekä ikääntymisen ja väestörakenteen muutokset.

Kaupunginhallitus hyväksyi kaupunkistrategian valmistelun aikataulun ja työsuunnitelman syyskuun lopussa. Lokakuussa toteutettiin asukas- ja henkilöstökysely strategiatyön taustaksi. Uusi kaupunginvaltuusto kokoontuu marraskuun alussa työpajaan pohtimaan strategityön painopisteitä. Valtuuston on tarkoitus hyväksyä strategian päivitys viimeistään toukokuun lopussa.