Siirry sisältöön

Strömborgska skolan palvelee koko läntistä Porvoota

Strömborgska skolan aloitti kevätlukukauden uudessa koulurakennuksessaan Näsissä 2. tammikuuta 2020. Uusi koulurakennus on noin 600 esikoululaisen, oppilaan, opettajan ja muun henkilökunnan käytössä päivittäin.

Strömborgska skolan aloitti kevätlukukauden uudessa koulurakennuksessaan Näsissä 2. tammikuuta 2020. Uusi koulurakennus on noin 600 esikoululaisen, oppilaan, opettajan ja muun henkilökunnan käytössä päivittäin.

– Olemme iloisia uudesta koulustamme. Ensimmäiset päivät kuluvat rakennukseen tutustumisen merkeissä, kun totuttelemme uusiin rutiineihin ja aikatauluihin. Tunnemme, että kaupunki on rakentanut tämän koulun juuri meitä varten ja että haluamme käyttää sitä kunnioituksella, sanoo Strömborgska skolanin rehtori Carola Wiksten.

Vuodesta 2008 alkaen opettajat, oppilaat ja vanhemmat ovat olleet mukana uuden koulun suunnittelussa. Koulun konsepti on matkan varrella muuttunut, ja myös opetussuunnitelma ja digitaaliset mahdollisuudet ovat kehittyneet.

– Ideat ovat ajan mukana kypsyneet, ja nyt aloitamme työn uudelta pohjalta muunneltavissa oppimisympäristöissä, jotka mahdollistavat erilaisia oppimistyylejä. Hyödynnämme avoimia oppimisympäristöjä, perinteisiä luokkahuoneita sekä pieniä ja vielä pienempiä tiloja. Yhteinen teemamme Porvoonjoki ja jokilaakso näkyvät koulun sisustuksessa, ja kaupungin luonto ja kulttuuri tuodaan esiin koulun opetuksessa.

Strömborgska skolan aloitti toimintansa yhtenäiskouluna elokuussa 2019. Esikoululaiset ja vuosikurssien 1–6 oppilaat tulevat enimmäkseen Hornhattulasta ja Näsistä, mutta oppilaaksiottoalue ulottuu Kaarenkylästä pohjoisessa Lehtihamariin etelässä. Vuosikursseille 7–9 tulevat kaikki Porvoonjoen länsipuolisen alueen oppilaat, siis myös Eklöfska skolanin, Kullo skolan ja Hindhår skolan oppilaat.

– Joen länsipuolinen alue on kehittynyt paljon kymmenen viime vuoden aikana, ja suuri ruotsinkielinen koulu tukee monipuolisuutta tässä osassa kaupungin keskustaa. Lisäksi monien ylempien vuosikurssien oppilaittemme koulumatka lyhenee, mikä kannustaa arkiliikuntaan jalkaisin tai polkupyörällä, sanoo Wiksten.

Rakennettu Terve talo -kriteerien mukaisesti

Strömborgska skolanin rakentaminen käynnistyi toukokuussa 2018, ja rakennus luovutettiin käyttöön marraskuun 2019 lopussa. Rakennus käsittää yhteensä 7 500 m2 ja se koostuu neljästä rakennusosasta ja niitä yhdistävästä osasta. Rakentamiskustannukset ovat noin 22 miljoonaa euroa.

Koulu rakennettiin Terve talo -periaatteiden mukaisesti, mikä tarkoittaa, että kaikki katto- ja julkisivutyöt tehtiin rakennuksen ollessa huputettuna ja pöly- ja kosteussuojauksessa sekä rakennusmateriaalien säilytyksessä noudatettiin tiukkoja vaatimuksia. Terve talo -asiantuntija on tasaisin väliajoin valvonut rakennustyötä ja huolehtinut sovittujen kriteerien noudattamisesta.
– Betoni kuivuu hitaasti, mutta asennamme pintamateriaalit vasta, kun kosteus on laskenut 85 prosenttiin betonin sisällä ja 75 prosenttiin sen pinnassa. Lattioiden kuivuminen kesti talon joissakin osissa puoli vuotta, vt. toimitilajohtaja Tony Lökfors kertoo.

Ennen sisäänmuuttoa rakennusta tuuletettiin yli kuukauden ajan ja myös suurinta osaa uusista kalusteista on ehditty tuulettaa useita viikkoja.

– Vaikka tuuletamme tehokkaasti vuorokauden ympäri, talossa säilyy uuden tuoksu vielä jonkun aikaa. Kaikki kalusteet ja sisustusmateriaalit ovat pienipäästöisintä S1-luokkaa, mutta kyllä niistäkin voi aluksi lähteä hajua, Lökfors toteaa.

Suurimman rakennusosan muodostaa täysikokoinen liikuntasali, joka voidaan jakaa kolmeksi pienemmäksi saliksi. Iltaisin ja viikonloppuisin sali on urheiluseurojen käytössä. Liikuntasaliin on oma sisäänkäynti rakennuksen takaa, ja sinne pääsee helpoimmin Peippolantieltä.

Rakennusprojektissa kaupunki on myös uudistanut Näsin koulukadun kiertoliittymän ja rakentanut hiekkakentän viereen uuden pysäköintialueen. Vuonna 2020 rakennetaan Peippolantielle lisää pysäköintipaikkoja sekä kävely- ja pyörätie koulusta entisen Point Collegen tontille.

Jännittävä ja hieman pelottava prosessi

Koulutusjohtaja Rikard Lindström toteaa, että koulumaailmassa on viime vuosina siirretty painopistettä opetuksesta hyvinvointiin ja että nykyisin tiedämme paljon enemmän siitä, miten viihtyisyys ja turvallisuus vaikuttavat oppilaisiin ja aikuisiin.

– Koulun tulisi olla paikka, joka tuntuu elävältä, jännittävältä ja hauskalta.

Lindström tuo esiin rehtorin roolin pedagogisena johtajana, joka huolehtii siitä, että koulu myös tilojensa puolesta pysyy mukana sivistystyön muutoksessa.

– Suunnitteluprosessi oli jännittävä, mutta samalla pelottava. Kyseessä oli ainutkertainen tilaisuus, joka ei enää toistu, Lindström kuvailee.

– Se, että osaa nähdä, mikä on hyvä tavoite ja että osaa myös toteuttaa sen käytännössä, ovat kaksi aivan eri asiaa. Työn tulokset ovat nyt näkyvissä – kerrassaan fantastisia ympäristöjä, joissa suunnitteluvastaavat ovat onnistuneet muuntamaan ajatuksemme ja visiomme käytännön toteutukseksi.

– Meillä on täysi syy nostaa hattua koko kaupungin puolesta ja olla ylpeitä ja iloisia siitä opiskeluympäristöstä, joka nyt on saatu aikaan lapsillemme. Päättäjät ovat luottaneet meihin ja halunneet satsata lapsiin, ja kiitos kuuluu myös kaupungin sisäiselle yhteistyölle, jolla kaikki tieto on saatu esiin parhaiden mahdollisten ratkaisujen aikaansaamiseksi, Lindström kiittää.

Lisätietoja:

Strömborgska skolanin rehtori Carola Wiksten, puh. 040 350 7011
vt. toimitilajohtaja Tony Lökfors, puh. 040 544 9037