Hoppa till innehåll

Strömborgska skolan betjänar hela västra Borgå

Strömborgska skolan inledde vårterminen i den nya skolbyggnaden i Näse den 2 januari 2020. Sammanlagt rör sig kring 600 förskolebarn, elever, lärare och annan personal i det nya skolhuset dagligen.

Strömborgska skolan inledde vårterminen i den nya skolbyggnaden i Näse den 2 januari 2020. Sammanlagt rör sig kring 600 förskolebarn, elever, lärare och annan personal i det nya skolhuset dagligen.

– Vi är glada över att vara här i dag. De första dagarna går åt till att bli bekanta med huset, och vänja oss vid nya rutiner och tidtabeller. Det många av oss tänker att staden har gjort det här för oss, och det här ska vi förvalta med respekt, säger Strömborgska skolans rektor Carola Wiksten.

Sedan år 2008 har lärare, elever och föräldrar varit delaktiga i planeringen av en ny skola. Skolkonceptet har ändrat längs med vägen och också läroplanen och de digitala möjligheterna har utvecklats.

– Tankarna har mognat med tiden och i dag börjar vi ett nytt kapitel i flexibla lärmiljöer med utrymme för olika inlärningsstilar. Vi har öppna lärmiljöer, mer traditionella klassrum och små och ännu mindre utrymmen. Vårt gemensamma tema Borgå å och ådalen syns i inredningen och stadens natur och kultur kommer att lyftas upp i undervisningen.

Strömborgska skolan inledde verksamheten som enhetsskola i augusti 2019. Förskolebarnen och eleverna i årskurserna 1–6 kommer mestadels från Hornhattula och Näse men elevupptagningsområdet sträcker sig från Karsby i norr till Lövhammars i söder. Till årskurserna 7–9 kommer alla elever från västra sidan om Borgå å, alltså också från Eklöfska skolan, Kullo skola och Hindhår skola.

– Västra sidan av ån har utvecklats mycket de senaste tio åren och en stor svenskspråkig skola stöder mångsidigheten i den här delen av stadskärnan. Dessutom får en stor del av våra äldre elever kortare väg till skolan, vilket också uppmuntrar till vardagsmotion till fots eller med cykel, säger Wiksten.

Byggd enligt Sunda hus -kriterierna

Byggandet av Strömborgska skolan kom igång i maj 2018 och byggnaden togs emot i slutet av november 2019. Byggnaden omfattar totalt 7 500 m2 och består av fyra byggnadsdelar samt en sammanfogande del. Byggkostnaderna är cirka 22 miljoner euro.

Skolan byggdes enligt principerna för Sunda hus (Terve talo), vilket betyder alla tak- och fasadarbeten har gjorts under tält och innebär stränga krav på damm- och fukthantering och förvaring av byggnadsmaterial. En expert på Sunda hus har med jämna mellanrum övervakat bygget och sett till att de överenskomna kriterierna följs.

– Betong torkar långsamt men vi installerar ytmaterial först när fukthalten är 85 procent inne i betongen och 75 procent på ytan. I vissa delar av huset tog det ett halvt år för golven att torka, berättar tf. lokalitetsdirektör Tony Lökfors.

Byggnaden har vädrats i över en månad innan skolan flyttar in och de flesta nya möblerna har hunnit vädras i flera veckor.

– Trots att vi ventilerar effektivt dygnet runt kommer det säkert att dofta nytt i huset ett bra tag. Alla möbler och inredningsmaterial har den lägsta utsläppsnivån S1, men också de kan dofta till en början, konstaterar Lökfors.

Den största byggnadsdelen består av en fullstor gymnastiksal som kan delas in i tre mindre salar. På kvällar och veckoslut används salen av idrottsföreningarna. Gymnastiksalen har en egen ingång på baksidan av byggnaden och nås lättast från Pepotvägen.

Som en del av byggprojektet har staden byggt om rondellen vid Näse skolgata och byggt en ny parkeringsplats invid sandplanen. Under år 2020 kommer ytterligare parkeringsplatser att byggas vid Pepotvägen samt en gång- och cykelväg mellan skolan och tomten där Point College fanns.

Spännande och skrämmande process

Utbildningsdirektör Rikard Lindström konstaterar att skolvärlden de senaste åren flyttat fokus från inlärning till välmående och att vi i dag vet mycket mer om hur trivsel och trygghet påverkar såväl elever som vuxna.

– Skolan bör vara ett levande, spännande och roligt ställe att gå till.

Lindström lyfter fram rektorns roll i arbetet som pedagogisk ledare som ser till att skolans utrymmen hänger med i den förändring som sker inom utbildningen.

– Planeringsprocessen har varit spännande, men samtidigt har det varit skrämmande. Det är nu eller aldrig och denna chans kommer inte igen, beskriver Lindström planeringsprocessen.

– Det är en sak att vara medveten om vad som är bra och en helt annan att omsätta det i praktiken. Det vi ser i dag är dock helt fantastiska miljöer, där de planeringsansvariga har lyckats omvandla våra tankar och visioner till praktiken.

– Vi har också all orsak att från hela stadens sida lyfta på hatten och vara stolta och glada över den miljö som nu skapats för våra barn. För att politikerna haft förtroende för oss och velat satsa på barnen, för samarbetet inom staden som gjort att all kunskap har fått komma fram och bidra så vi får de bästa lösningarna, tackar Lindström.

Mera information:

Strömborgska skolans rektor Carola Wiksten, tfn 040 350 7011
tf. lokalitetsdirektör Tony Lökfors, tfn 040 544 9037