Siirry sisältöön

Suomenkielinen koulutusjaosto käsittelee Epoon koulun tulevaisuutta

Porvoon kaupungin sivistystoimen suomenkielinen koulutusjaosto keskustelee Epoon koulun tulevaisuudesta kokouksessaan torstaina 25.8.2022.

Porvoon kehäsymboli.

Esitys jaostolle on, että suomenkielinen koulutusjaosto esittää sivistyslautakunnalle, että Epoon koulun oppilaaksiottoalue liitetään osaksi Keskuskoulun oppilaaksiottoaluetta lukuvuoden 2023–2024 alusta ja samalla Epoon koulun toiminta lakkautetaan 1.8.2023 alkaen.
Kevään 2022 kokouksissaan suomenkielinen koulutusjaosto on tehnyt ennakkovaikutusten arviointia useista eri näkökulmista Epoon koulun tulevaisuuden ratkaisemiseksi. Viimeksi Epoon koululla järjestettiin 15.8.2022 koulun oppilaille osallistava työpaja, ja tulokset on liitetty arvioinnin osaksi. Ne on myös lähetetty huoltajille.
Sivistysverkon palveluverkon ennakointimallin mukaan Epoon koulun oppilaskohtaiset kustannukset ovat noin 15 000 euroa/oppilas, kun kaupungissa se on keskimäärin hieman alle 10 000 euroa/oppilas eikä oppilasmäärä ole merkittävästi kasvamassa lähitulevaisuudessa.
Epoon koulussa on tällä hetkellä 34 lasta, joista 14 käyvät 5. tai 6. luokkaa. Ensimmäisellä luokalla on yksi oppilas.
Lisäksi koulun kiinteistöä olisi lähivuosina peruskorjattava turvallisen ja terveellisen oppimisympäristön takaamiseksi myös jatkossa. Arvioinnissa on myös tarkasteltu alueen asukkaiden kielijakaumaa, suomenkielisiä n. 30 prosenttia sekä eteläisen alueen yleistä kehittymistä mm. asukasmäärien ja muuttoliikkeen osalta. Epoossa on 21 kaupungin tonttia ilman kunnallistekniikkaa ja entisen vanhainkodin alueelle on tulossa noin 10–15 tonttia. Tonttien myyntiin on alustavasti varauduttu vuosille 2023–2026, mutta ajankohta tarkentuu.
Pedagogiset näkökulmat, kuten oppilaiden mahdollisuus valinnaisaineisiin, kielitarjonta sekä opetuksen järjestäminen tarkoituksenmukaisesti ja laadukkaasti ilman lisäresursseja, on huomioitu arvioinnissa.
– Valmistelulla ja eri näkökulmien ennakkoarvioinneilla on vahvistettu päätöksenteon avoimuutta ja läpinäkyvyyttä. Koulun vanhempainyhdistys on ollut erittäin aktiivinen ja heidän lähettämänsä kirjelmät ovat avoimesti mukana asian käsittelyssä, koulutusjohtaja Jari Kettunen sanoo.

Syyskuun aikana Epoon alueen asukkaille ja huoltajille järjestetään tiedotus- ja kuulemistilaisuus alueen oppilaiden tulevaisuuden peruskoulusta ja kuljetuksista.
Kaupungin hallintosäännön mukaan koulujen perustaminen tai lakkauttaminen on sivistyslautakunnan toimintavaltaan kuuluva asia, vaikka lopullisesti talousarviosta päättää kaupunginvaltuusto.