Siirry sisältöön

Suomenkielinen koulutusjaosto käsitteli Epoon koulun tulevaisuutta

Suomenkielinen koulutusjaosto on kevään 2022 kokouksissaan tehnyt ennakkovaikutusten arviointia useista eri näkökulmista Epoon koulun tulevaisuuden ratkaisemiseksi.

Porvoon kehäsymboli.

Näkökulmina ovat olleet muun muassa eteläisen alueen kehittyminen ja tulevaisuus, oppilasmäärän kehittyminen, Epoon koulun kiinteistö ja sen kunto, pedagogiset näkökulmat, oppilaiden valinnan mahdollisuudet, perheen arjen sujuvuus, koulukuljetukset, iltapäivätoiminta, taloudelliset tekijät, mahdollinen sivistyskeskuksen perustaminen Grännäs skolanin yhteyteen, tutustuminen Keskuskoulun tiloihin ja toimintaan sekä viimeiseksi lasten osallistaminen päätöksen vaikutuksen arviointiin.

Torstai-illan kokouksessa jaosto päätti esittää sivistyslautakunnalle Epoon koulun oppilaaksiottoalueen liittämistä Keskuskoulun alueeseen 1.8.2023 alkaen, jolloin Epoon koulun toiminta lakkaa 1.8.2023. Päätöksen mukaan suunnittelussa on huomioitava lasten mahdollisimman sujuva arki myös jatkossa sekä suunnitelmallinen tutustuminen uuteen kouluun lukuvuoden 2022–2023 aikana.

–Jaostossa on käyty monipuolista keskustelua eri näkökulmista liittyen Epoon koulun tulevaisuuteen. Lapsimäärän vähyys on suuri haaste koulun toiminnan jatkumiselle, eikä selkeää kasvua ole havaittavissa myöskään oppilasennusteita tarkasteltaessa lähivuosina. Koulun henkilöstö on tehnyt erinomaista työtä, mutta alueen lapsimäärä ei valitettavasti mahdollista koulutyön tarkoituksenmukaista järjestämistä niin toiminnan kuin talouden näkökulmista tulevaisuudessa, koulutusjohtaja Jari Kettunen kertoo.

Koulutusjaoston päätös ei ollut yksimielinen, sillä käsittelyn aikana tehtiin esitys sivistyskeskuksen perustamisesta Grännäs skolanin yhteyteen.
– Nyt esitetty sivistyskeskusajatus tutkittiin keväällä ja se vaatisi merkittäviä investointeja Grännäs skolanin yhteyteen, vaikka joitakin tiloja pystyttäisiin yhteiskäyttämään. Koulun tulevaisuuden ratkaisu etenee nyt sivistyslautakunnan päätettäväksi. Ennen lautakunnan syyskuun kokousta ja lopullista päätöstä Epoon koulun jatkosta järjestämme alueen asukkaille ja koulun oppilaiden huoltajille kuulemis- ja tiedotustilaisuuden, jossa eri näkökulmat käydään vielä avoimesti läpi, Kettunen jatkaa.

Muuta asiat Koulutusjaosto päätti esitysten mukaisesti.