Siirry sisältöön

Suomenkielisen koulutusjaoston kokous 11.6.2024

Porvoon kaupungin tunnus.

Suomenkielinen koulutusjaosto kokousti 11.6.2024 Linnajoen koulussa.

Porvoon kaupungin esi- ja perusopetuksen opiskeluhuoltosuunnitelma sekä lukiokoulutuksen opiskeluhuoltosuunnitelma 1.8.2024

Suomenkielinen koulutusjaosto hyväksyi päivitetyn esi- ja perusopetuksen opiskeluhuoltosuunnitelman sekä lukiokoulutuksen opiskeluhuoltosuunnitelman 1.8.2024 alkaen. Opiskeluhuoltosuunnitelmat julkaistaan Porvoon kaupungin kotisivuilla.

Esiopetussuunnitelma 1.8.2024

Suomenkielinen koulutusjaosto hyväksyi päivitetyn esiopetussuunnitelman 1.8.2024 alkaen. Opetussuunnitelman rakenne noudattaa esiopetussuunnitelman perusteita ja paikalliset tarkennukset ovat luvuittain perustetekstin jälkeen. Oppimiskokonaisuuksien sisältöjä ja tavoitteita on työstetty varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen opettajien yhteisessä esi- ja alkuopetuksen opetussuunnitelmapäivässä. Myös muita tarkennuksia on tehty. Opetussuunnitelma julkaistaan ePerusteet-palvelussa.

Porvoon kaupungin perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma 1.8.2024

Suomenkielinen koulutusjaosto hyväksyi perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelman 1.8.2024 alkaen. Opetussuunnitelman rakenne noudattaa perusopetukseen valmistavan opetussuunnitelman perusteita ja paikalliset tarkennukset ovat luvuittain perustetekstin jälkeen. Jatkossa perusopetukseen valmistava opetus järjestetään inklusiivisesti alkuopetuksessa. Myös muita tarkennuksia on tehty. Opetussuunnitelma julkaistaan Porvoon kaupungin kotisivuilla.

Suomenkielisen perusopetuksen opetussuunnitelma 1.8.2024

Suomenkielinen koulutusjaosto hyväksyi suomenkielisen perusopetuksen opetussuunnitelman 1.8.2024 alkaen. Opetussuunnitelman rakenne noudattaa perusopetuksen opetussuunnitelman perusteita ja paikalliset tarkennukset ovat luvuittain perustetekstin jälkeen. Opetussuunnitelmassa on päivitetty vuosiluokittain tarkennetut tavoitteet ja sisällöt. Lisäksi on tehty tarkennuksia opetussuunnitelman yhteisiin osioihin. Opetussuunnitelma julkaistaan Porvoon kaupungin kotisivuilla.

Muut asiat

Muut asiat käsiteltiin esityslistan mukaisesti.