Siirry sisältöön

Suomenkielisen koulutusjaoston kokous 16.11.2023

Porvoon kaupungin tunnus.

Oppilasennusteiden päivittäminen

Porvoon kaupungin perusopetuspalvelut ovat päivittäneet oppilasennusteitaan syksyllä 2023. Oppilasennusteet on tehty nykyisten oppilaaksiottoalueiden mukaisesti.

Lokakuun tarkastelussa Porvoon kaupungissa on opiskellut noin 3 900 suomenkielisen perusopetuksen ja perusopetukseen valmistavan opetuksen oppilasta. Vastaavassa tarkastelussa ruotsinkielisessä perusopetuksessa on opiskellut noin 1 700 oppilasta.

Suomenkielisen perusopetuksen oppilasennuste lukuvuodelle 2029–2030 on noin 3 100 oppilasta. Ruotsinkielisen perusopetuksen oppilasennuste samalle ajankohdalle on noin 1 500 oppilasta. Ennusteessa ei ole huomioitu paikkakunnalle mahdollisesti muuttavia oppilaita, valmistavan opetuksen oppilaita, kaavoituksen vaikutuksia eikä syntyvyyden ennustetta.

Vastaus valtuustoaloitteeseen Porvooseen toinen ruotsinkielinen kielikylpyryhmä

Suomenkielinen koulutusjaosto hyväksyi vastauksen valtuustoaloitteeseen koskien toisen ruotsinkielisen kielikylpyryhmän perustamista: toisen kielikylpyryhmän perustamiseen ei ole tässä vaiheessa mahdollisuuksia kyselyn tulosten ja tilojen puutteen perusteella.

Porvoon kaupunki selvitti kiinnostusta ruotsinkieliseen kielikylpyyn syksyllä 2023 kyselyllä, joka oli kohdennettu 0–6-vuotiaiden varhaiskasvatuksessa olevien lasten huoltajille. Ruotsinkielisen kielikylvyn sisällöllistä kehittämistoimintaa kuitenkin jatketaan kielikylpysuunnitelman mukaisesti.

Selvitys kiinnostuksesta englanninkieliseen opetukseen

Porvoon kaupungin vuoden 2023 talousarvioon on kirjattu velvoite, että kaupunki selvittää perusopetuksen järjestämistä englannin kielellä. Porvoon kaupunki selvitti syksyllä 2023 kiinnostusta mahdolliseen englanninkieliseen opetukseen ruotsinkielisen kielikylvyn toisen ryhmän perustamisen yhteydessä.

Selvityksen perusteella englanninkielinen opetus kiinnostaa 0–6-vuotiaiden lasten huoltajia. Kyselyyn vastasi 256 henkilöä, joista 227 oli kiinnostunut hakemaan lapselleen paikkaa joko englanninkielisestä opetuksesta tai ruotsinkielisestä kielikylvystä. Näistä 227 kiinnostuneesta 127 valitsisi englanninkielisen opetuksen, mikäli vaihtoehtona olisi sekä englanninkielinen opetus että ruotsinkielinen kielikylpy.

Lisäksi Porvoon kaupunki pyysi lausuntoa yli sata henkilöä työllistäviltä yrityksiltä. Vastauksia tuli kaksi, joissa nousi esiin, että tulevaisuudessa rekrytoidaan mitä todennäköisimmin yhä enemmän englanninkielisiä työntekijöitä. Yritykset arvioivat tämän lisäävän englanninkielistä koulutustarvetta työntekijöiden lasten osalta.

Selvitysten perusteella suomenkielinen koulutusjaosto esittää kasvun ja oppimisen lautakunnalle englanninkielisen opetuksen pilotoinnin valmistelun käynnistämistä suomenkielisen koulutusjaoston johdolla.

Lukuvuoden työ- ja loma-ajat

Porvoon kaupunki selvitti kyselyllä oppilaiden, huoltajien ja henkilöstön näkemystä syysloman kestosta. Kyselyn vastausten perusteella suomenkielinen koulutusjaosto päättää esittää kasvun ja oppimisen lautakunnalle vakituisena käytäntönä viikon mittaista syyslomaa. Syysloma ajoittuisi viikolle 42.

Muut asiat

Muut asiat käsiteltiin esityslistan mukaisesti.