Siirry sisältöön

Suomenkielisen koulutusjaoston kokous 18.4.2024

Porvoon kehäsymboli.

Suomenkielinen koulutusjaosto kokousti 18.4.2024 Huhtisen koulussa.

Sopimus Myrskylän kunnan yläluokkien oppilaiden perusopetuksen järjestämisestä Porvoon kaupungissa

Suomenkielinen koulutusjaosto hyväksyi, että syksystä 2024 alkaen Porvoon kaupunki järjestää Myrskylän kunnan yläkoululaisten perusopetuksen. Porvoon kaupunki saa oppilaiden määrän mukaan määräytyvän kotikuntakorvauksen Myrskylän kunnan sijaan.

Myrskylästä tulevien oppilaiden ensisijainen lähikoulu on Linnajoen koulu. Oppilaiden koulukuljetus järjestetään samoja periaatteita noudattaen kuin Myrskylän kunnan muiden oppilaiden koulukuljetus. Myrskylän kunta vastaa kuljetusten järjestelyistä ja kustannuksista.

Katsaus kiusaamista ehkäiseviin toimiin

Porvoon kaupungin perusopetuksen kiusaamista ehkäisevät toimet määritellään paikallisessa opetussuunnitelmassa ja opiskeluhuoltosuunnitelmassa. Kiusaamista ehkäisevät toimet perustuvat ennalta ehkäisevään työhön, kuten turvallisen koulupäivän muodostaviin rakenteisiin, positiiviseen ja kannustavaan vuorovaikutukseen, tunne- ja vuorovaikutustaitojen harjoitteluun sekä ryhmäyttämiseen.

Käytännön toimenpiteitä ennalta ehkäisevän työn osalta suunnitellaan koulukohtaisesti. Koulut voivat hyödyntää kiusaamisen vastaisessa työssään myös esimerkiksi nuorisopalveluiden palveluita, kuten teematunteja, vanhempainiltoja ja koulupäivystyksiä. Lisäksi moneen kouluun on palkattu kouluvalmentaja.

Kiusaamistapausten ilmetessä noudatetaan Porvoon kaupungin yhteistä kiusaamistapauksiin puuttumisen mallia. Mikäli koulussa tehtävät toimenpiteet eivät riitä, yhteistyötä tehdään muiden viranomaisten kanssa.

Katsaus hanketoimintaan

Suomenkielisen koulutusjaoston kokouksessa esiteltiin katsaus Porvoon kaupungin suomenkielisille perusopetus- ja lukiokoulutuspalveluille myönnettyihin valtion erityisavustuksiin ja niillä toteutettuun toimintaan. Suomenkieliset perusopetus- ja lukiokoulutuspalvelut seuraavat aktiivisesti hallitusohjelman pohjalta myönnettäviä valtion erityisavustuksia. Porvoon kaupunki hakee valtion erityisavustuksia lähtökohtaisesti omien painopisteidensä mukaisen toiminnan kehittämiseen.

Tällä hetkellä useat avustukset ovat päättymässä, eikä tilalle ole tulossa yhtä paljon uusia avustuksia eikä yhtä suuria avustuksia kuin aikaisemmin. Avustuksista noin puolet on niin kutsuttuja resurssiavustuksia ja noin puolet on kehittämishankkeita.

Muut asiat

Muut asiat käsiteltiin esityslistan mukaisesti.