Siirry sisältöön

Suomenkielisen koulutusjaoston kokous 19.10.2023

Porvoon kaupungin tunnus.

Koululaisten AP- ja IP-toiminnan toimintakertomus 2022–2023

Suomenkieliselle koulutusjaostolle esiteltiin aamu- ja iltapäivätoiminnan toimintakertomusta lukuvuodelta 2022–2023. Toimintakertomuksen mukaan aamu- ja iltapäivätoimintaan osallistui noin 600 lasta. Osallistujien määrä on pysynyt suhteellisen korkeana viime vuosien ajan.

Kouluterveyskyselyn tulosten käsittely suomenkielisissä kouluissa

Valtakunnalliset ja alueelliset kouluterveyskyselyn tulokset on julkistettu 21.9.2023. Porvoon kuntakohtaiset tulokset esitellään kaikkien koulujen vanhemmille suunnatussa vanhempainillassa 21.11.2023. Lisäksi tuloksia käsitellään yhdessä 22.11.2023 järjestettävässä moniammatillisessa tilaisuudessa, johon osallistuu koulujen rehtoreiden lisäksi Porvoon kaupungista muut lasten ja nuorten kanssa työskentelevät edustajat, kuntapäättäjät, Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen edustajat, Itä-Uudenmaan poliisi, HUS, seurakunnat ja muut yhteistyökumppanit.

Koulukohtaiset tulokset ovat koulujen rehtoreiden tiedossa. Mahdollisiin huolta herättäviin tuloksiin reagoidaan jo kuluvan lukuvuoden aikana. Muilta osin koulukohtaisia tuloksia hyödynnetään koulun omien seuraavan lukuvuoden painopisteiden suunnittelussa.

Vastaus valtuustoaloitteeseen yrittäjyyspainotteisesta luokasta Linnajoen koulussa

Suomenkielinen koulutusjaosto päättää esittää kasvun oppimisen lautakunnalle ja edelleen kaupunginhallitukselle vastauksen valtuustoaloitteeseen yrittäjyyspainotteisesta luokasta Linnajoen koulussa. Vastauksen mukaan yrittäjyyspainotteista luokkaa voitaisiin pilotoida Linnajoen koulussa lukuvuonna 2024–2025, mikäli luokalle ilmoittautuisi vähintään 20 oppilasta.

Muut asiat

Muut asiat käsiteltiin esityslistan mukaisesti.