Siirry sisältöön

Suomenkielisen koulutusjaoston kokous 19.12.2023

Porvoon kaupungin tunnus.

Suomenkielisen perusopetuksen arviointiraportti

Suomenkielisen perusopetuksen arviointiraportti lukuvuodesta 2022–2023 on julkaistu. Arviointia on tehty suomenkielisen koulutusjaoston hyväksymän laatusuunnitelman pohjalta. Arvioinnissa on analysoitu oppimisesta ja hyvinvoinnista kerättyä aineistoa.

Lukuvuoden 2022–2023 arviointiraportissa nousee esiin samankaltaisia trendejä kuin valtakunnallisestikin. Porvoon kaupungin suomenkielisessä perusopetuksessa vuosiluokalla 6 matematiikan valtakunnallisen kokeen tulos oli arvosana 7,5 ja vuosiluokalla 9 arvosana oli 6,25. Lukutaidon osalta vuosiluokalla 2 heikkoja lukijoita oli 34 %, keskitasoisia lukijoita 47 % ja hyviä lukijoita 19 %. Vuosiluokalla 6 heikkoja lukijoita oli 24 %, keskitasoisia lukijoita 52 % ja hyviä lukijoita 24 %.

Arviointiraportti on saatavilla kokonaisuudessaan esityslistan liitteistä.

Itä-Uudenmaan Urheiluakatemian yhteistyösopimus

Suomenkielinen koulutusjaosto päätti, että suomenkieliset perusopetus- ja lukiokoulutuspalvelut osallistuvat yhteistyösopimukseen koskien Itä-Uudenmaan urheiluakatemiaa ja valtuutti kaupungin valmistelemaan sopimusta. Yhteistyösopimus laaditaan kolmeksi vuodeksi, jonka jälkeen se jatkuu toistaiseksi voimassa olevana yhden vuoden irtisanomisajalla.

Urheiluakatemian kohderyhmänä ovat toisella asteella opiskelevat Porvoon kaupungin ja sen lähialueiden urheilijat. Tavoitteena on tarjota heille laadullisesti hyvää urheiluvalmennusta koulupäivän aikana kahdesti viikossa. Harjoituksista vastaavat pääosin urheiluseurojen koulutetut valmentajat. Urheilijat saavat hyväksi luettua opintopisteitä harjoituksiin osallistumisen mukaisesti. Porvoon kaupunki on osallistunut toimintaan myöntämällä harjoitustiloja akatemian käyttöön korvauksetta ja avustamalla toimintaa liikunnan yleisavustuksen kautta.

Linnankosken lukion aloituspaikkojen määrä ja kurssiresurssi lukuvuonna 2024–2025

Suomenkielinen koulutusjaosto päätti, että lukuvuonna 2024–2025 Linnankosken lukion aloituspaikkojen määrä on enintään 225 opiskelijaa ja alin keskiarvo lukioon hyväksytyillä on 7,00. Linnankosken lukion aloituspaikkojen määrä lukuvuodelle 2023–2024 oli enintään 210 opiskelijaa, kun perusopetuksen päättävän ikäluokan koko oli noin 475 oppilasta. Näin ollen porvoolaisia opiskelijoita hakeutui suuri määrä toisten kuntien lukioihin, kun paikallisessa lukiossa ei ollut riittävästi aloituspaikkoja.

Muut asiat

Muut asiat käsiteltiin esityslistan mukaisesti.