Siirry sisältöön

Suomenkielisen koulutusjaoston kokous 27.2.2024

Porvoon kehäsymboli.

Suomenkielinen koulutusjaosto kokousti 27.2.2024 Kevätkummun koulussa.

Perusopetuksen koulujen opetustunnit ja koulunkäynninohjaajaresurssi lukuvuonna 2024–2025

Suomenkielinen koulutusjaosto hyväksyi perusopetuksen opetustunti- ja koulunkäynninohjaajaresurssin lukuvuodeksi 2024–2025. Perusopetuksen opetustuntimääräksi hyväksyttiin 7 509 opetustuntia ja koulunkäynninohjaajaresurssiksi 2 246 ohjaajatuntia. Lisäksi varattiin 50 opetustunnin ja 168 koulunkäynnin ohjaajatunnin kohdentamaton varaus, jonka perusopetus- ja lukiokoulutusjohtaja voi kohdentaa aluerehtoreiden esityksestä erillisellä päätöksellä lukuvuoden 2024–2025 aikana.

Kokonaisresursointi kertoimien osalta on nykytasolla ja siinä on huomioitu mahdolliset toiminnalliset muutokset, oppilasmäärän kehittymisen vaikutukset sekä se, että talousarviovuodelle 2024 ja taloussuunnitelmavuosille 2025–2027 varatut määrärahat riittävät.

Linnankosken lukion ja aikuislinjan kurssiresurssi lukuvuonna 2024–2025

Suomenkielinen koulutusjaosto hyväksyi Linnankosken lukion ja aikuislinjan kurssiresurssiksi enintään 930 kurssia lukuvuodeksi 2024–2025. Suomenkielinen koulutusjaosto on hyväksynyt jo aikaisemmin Linnankosken lukion aloittavien opiskelijoiden määräksi 225 opiskelijaa, mikä on 15 opiskelijaa enemmän kuin lukuvuonna 2023–2024. Kurssimäärän lisäys 9 kurssilla lukuvuonna 2024–2025 verrattuna lukuvuoteen 2023–2024 huomioi opiskelijamäärän kasvun, talousarvion 2024 sekä talouden tuottavuus- ja tasapainottamisohjelman tavoitteen kustannusten nousun hillitsemiseksi.

Muut asiat

Muut asiat käsiteltiin esityslistan mukaisesti.