Siirry sisältöön

Suomenkielisen koulutusjaoston kokous 8.2.2024

Suomenkielinen koulutusjaosto kokousti 8.2.2024 Jokilaakson koulussa.

Perusopetuksen koulujen opetustunnit ja koulunkäynninohjaajaresurssi lukuvuonna 2024–2025

Suomenkielinen koulutusjaosto hyväksyi perusopetuksen opetustunti- ja koulunkäynninohjaajaresurssin valmistelua koskevat periaatteet. Suomenkielinen koulutusjaosto noudattaa kaupunginvaltuuston päättämää vuoden 2024 talousarviota sekä kasvun ja oppimisen lautakunnan päättämää käyttösuunnitelmaa. Valmistelussa huomioidaan muun muassa valmisteilla olevan talouden tuottavuus- ja tasapainottamisohjelman sekä oppilasmäärän kehittymisen vaikutukset.

Linnankosken lukion ja aikuislinjan kurssiresurssi lukuvuonna 2024–2025

Suomenkielinen koulutusjaosto hyväksyi lukiokoulutuksen resurssivalmistelua koskevat periaatteet. Suomenkielinen koulutusjaosto noudattaa kaupunginvaltuuston päättämää vuoden 2024 talousarviota sekä kasvun ja oppimisen lautakunnan päättämää käyttösuunnitelmaa. Valmistelussa huomioidaan muun muassa valmisteilla olevan talouden tuottavuus- ja tasapainottamisohjelman sekä opiskelijamäärän kehittymisen vaikutukset.

Suomenkielinen koulutusjaosto on määritellyt lukion aloituspaikkojen määräksi enintään 225 opiskelijaa ja keskiarvorajaksi 7,00. Tämä tarkoittaa, että suomenkielisen lukiokoulutuksen kokonaisopiskelijamäärä voi kasvaa noin 15 opiskelijalla lukuvuoteen 2023–2024 verrattuna. Kokonaisopiskelijamäärän kasvaminen saattaa vaatia myös kurssiresurssin kasvattamista nykyisestä tasosta.

Perusopetuksen painopisteet lukuvuonna 2024–2025

Suomenkielinen koulutusjaosto hyväksyi perusopetuksen lukuvuoden 2024–2025 painopisteiksi lukemisen, kirjoittamisen ja laskemisen perustaitojen vahvistamisen (pedagoginen tavoite) ja yhdessä tekemisen (hyvinvointiin ja osallisuuteen liittyvä tavoite). Perusopetuksen painopisteitä on esitetty kuntatason laadunarvioinnin perusteella.

Muut asiat

Muut asiat käsiteltiin esityslistan mukaisesti.