Siirry sisältöön

Suomenkielisen koulutusjaoston päätökset 14.10.2021

Musiikkipainotteisen opetuksen tulevaisuuden linjaukset Porvoon suomenkielisissä koulutuspalveluissa Toimintaympäristön muuttuessa ovat hakijamäärät musiikkipainotteiseen opetukseen vähentyneet. Hakijamäärän pienentymisen johdosta perustetaan työryhmä kehittämään musiikkipainotteisen opetuksen tulevaisuuden linjauksia Porvoossa. Työryhmä raportoi työnsä etenemisestä koulutusjaostoa ja työryhmän työn tulisi olla valmis vuoden 2021 loppuun mennessä.

Musiikkipainotteisen opetuksen tulevaisuuden linjaukset Porvoon suomenkielisissä koulutuspalveluissa

Toimintaympäristön muuttuessa ovat hakijamäärät musiikkipainotteiseen opetukseen vähentyneet. Hakijamäärän pienentymisen johdosta perustetaan työryhmä kehittämään musiikkipainotteisen opetuksen tulevaisuuden linjauksia Porvoossa. Työryhmä raportoi työnsä etenemisestä koulutusjaostoa ja työryhmän työn tulisi olla valmis vuoden 2021 loppuun mennessä.

Gammelbackan alueen koulutuspalveluiden tulevaisuuden suunnittelu

Vuoden 2021 talousarvion investointiosiossa on suunnitelmavuosille määrärahat 2023–2025 Gammelbackan alueen kouluinvestointiin. Investointihanke tulee korvaamaan nykyisen Peipon koulun toiminnot koulurakennuksen tullessa elinkaarensa päähän.

Investointihanke käynnistyy tarvekartoituksella, jota varten on perustettu työryhmä. Kartoituksessa huomioidaan myös Albert Edelfeltin koulun pienluokkien ja Tulliportin päivähoidon tarvitsemat tilaratkaisut. Lisäksi samassa yhteydessä selvitetään miten kirjasto-, nuoriso- ja hyvinvointipalvelut tulisi järjestää Gammelbackan alueella.

Tavoitteena on, että kokonaisuus on toiminnallisesti järkevä, turvallinen ja oppimiseen kannustava sekä alueen asukkaiden kannalta toimiva ja tarkoituksenmukainen. Tarvekartoituksen on tarkoitus valmistua alkuvuodesta 2022.

Muut asiat

Muut asiat koulutusjaosto päätti esityslistan mukaisesti.