Hoppa till innehåll

Beslut av den finskspråkiga utbildningsavdelningen 14.10.2021

Riktlinjer för den intensifierade undervisningen i musik inom Borgås finskspråkiga utbildningstjänster i framtiden Intensifierad undervisning i musik ordnas för tillfället från den tredje årskursen i Keskuskoulu och i de övre årskurserna fortsätter undervisningen i Linnajoen koulu. Antalet sökande till den intensifierade undervisningen i musik har minskat, och därför tillsätts en arbetsgrupp för att utveckla och fundera över riktlinjer för den intensifierade undervisningen i musik i Borgå i framtiden.

Riktlinjer för den intensifierade undervisningen i musik inom Borgås finskspråkiga utbildningstjänster i framtiden

Intensifierad undervisning i musik ordnas för tillfället från den tredje årskursen i Keskuskoulu och i de övre årskurserna fortsätter undervisningen i Linnajoen koulu. Antalet sökande till den intensifierade undervisningen i musik har minskat, och därför tillsätts en arbetsgrupp för att utveckla och fundera över riktlinjer för den intensifierade undervisningen i musik i Borgå i framtiden.

Planering av framtiden för utbildningstjänsterna i Gammelbacka 

I investeringsdelen i budgeten för 2021 finns anslag för åren 2023–2025 i ekonomiplanen för skolinvesteringar i Gammelbackaområdet. Investeringsprojektet kommer att ersätta verksamheten i nuvarande Peipon koulu då skolbyggnaden kommer till slutet av sin livscykel.

Investeringsprojektet inleds med en behovskartläggning, och man föreslår att det tillsätts en arbetsgrupp för detta. I kartläggningen beaktas också lokaler som småklasserna i Albert Edelfeltin koulu och dagvården vid Tulliportti behöver. Samtidigt utreds också hur biblioteks-, ungdoms- och välfärdstjänsterna borde ordnas i Gammelbacka.

Målet är att helheten med tanke på verksamheten är vettig, trygg och att den uppmuntrar till inlärning och att den är fungerande och ändamålsenlig för invånarna i området. Det är meningen att behovskartläggningen ska bli färdig i början av 2022.

Övriga ärenden

I de övriga ärendena fattade utbildningsnämnden beslut enligt föredragningslistan.