Siirry sisältöön

Suomenkielisen koulutusjaoston päätökset 22.8.2023

Porvoon kaupungin tunnus.

Aluerehtorimalli suomenkielisissä perusopetus- ja lukiokoulutuspalveluissa

Suomenkielinen koulutusjaosto merkitsi tiedoksi aluerehtoreiden toimenkuvat sekä katsauksen uusien aluerehtoreiden syksyn aloitukseen. Aluerehtorit työskentelevät perusopetus- ja lukiokoulutusjohtajan alaisuudessa. Vakituisten aluerehtoreiden työnjako ja vastuualueet on määritelty 1.8.2023 alkaen. Alakoulujen opetuksen johtamisesta vastaavana aluerehtorina toimii Juha-Pekka Levänen, yläkoulujen ja lukion opetuksesta vastaavana aluerehtorina Pekka Hurskainen ja oppimisen tuesta, monikulttuurisesta opetuksesta sekä ohjauksesta vastaavana aluerehtorina Helena Saarikoski.

Aluerehtorit osallistuvat koulujen rehtoreiden työn tukemiseen omilla vastuualueillaan. Lisäksi aluerehtoreille on määritelty myös muita tehtäviä Porvoon kaupungin hallintosäännön kautta. Aluerehtorimalli selkeyttää ja yhdenmukaistaa suomenkielisten perusopetus- ja lukiokoulutuspalveluiden johtamisjärjestelmää sekä se tukee myös kaupunkiorganisaation uutta rakennetta.

Katsaus lukuvuoden 2023–2024 käynnistymiseen

Suomenkielinen koulutusjaosto merkitsi tiedoksi aluerehtoreiden katsauksen lukuvuoden alkuun liittyvistä asioista suomenkielisissä perusopetus- ja lukiokoulutuspalveluissa. Lukuvuosi on saatu hyvin käyntiin sekä kouluissa työskentelee osaava ja sitoutunut henkilöstö. Yläkouluissa oppilasmäärässä näkyy vielä pientä kasvua, mutta alakouluissa oppilasmäärä on alkanut laskea. Alakouluissa opiskelee tällä hetkellä noin sata oppilasta vähemmän kuin viime lukuvuonna.

Monikulttuuristen oppilaiden osuus on kuitenkin kasvanut. Perusopetukseen valmistavassa opetuksessa opiskelee tällä hetkellä yhdeksänkymmentä oppilasta. Vuosiluokalla 1 opiskelevat valmistavan opetuksen oppilaat opiskelevat perusopetuksen ryhmissä.

Koulukuljetusten osalta Matkahuolto toimittaa matkakortit kouluihin tilauksen jälkeen, sillä Matkahuollolla ei ole enää toimipistettä Porvoossa. Liikenneturvallisuuden osalta Ilolan siltatyömaa tiellä 170 lisää liikennettä Ilolan koulun kohdalla poikkeusreitille ohjatun liikenteen takia.

Elokuusta 2023 alkaen vammaisten oppilaiden kuljetuksesta aamu- ja iltapäivätoimintaan on vastannut Itä-Uudenmaan hyvinvointialue.

Lukiokoulutuksen laatusuunnitelman laatiminen Porvoossa

Suomenkielinen koulutusjaosto merkitsi tiedoksi lukiokoulutuksen laatusuunnitelman laatimisperiaatteet ja valtakunnallisen lukiokoulutuksen laatustrategian sekä hyväksyi alustavan laatimisaikataulun. Porvoon kaupungille on myönnetty valtion erityisavustus lukiokoulutuksen laatu- ja saavutettavuusohjelman edistämiseksi. Hankkeen tavoitteena on laatia kaupunkitasoinen laatusuunnitelma lukiokoulutukselle.
Laatusuunnitelman ensimmäinen versio valmistuu syksyn 2023 aikana. Keväällä 2024 saadaan ensimmäinen kaupunkitasoinen laaturaportti Porvoon kaupungin lukiokoulutuksesta.

Suomenkielisten perusopetus- ja lukiokoulutuspalveluiden talousarvion 2024 valmistelu

Suomenkielinen koulutusjaosto merkitsi tiedoksi tilannekatsauksen talousarvion 2024 valmistelusta ja hyväksyi suomenkielisen perusopetus- ja lukiokoulutuspalveluiden talousarvion 2024 valmistelulinjaukset kaupunkistrategian toteuttamiseksi ja laadukkaan opetuksen järjestämiseksi muutostrendien keskellä. Hyväksytyt painotukset suomenkielisen perusopetus- ja lukiokoulutuspalveluiden osalta liitetään mukaan kasvun ja oppimisen lautakunnan käsittelemään talousarvioesitykseen mukaan.

Valmistelutyön lähtökohtana on ollut huomioida viime vuosina tapahtuneet toimintaympäristön muutokset, niiden vaikutukset oppilaiden oppimiseen, hyvinvointiin ja koulutuspalveluiden toimintaan asetettuihin odotuksiin sekä Porvoon kaupungin strategian toteuttamiseen. Lisäksi talousarvion valmistelussa on pyritty huomioimaan valtakunnalliset hallitusohjelmassa koulutuksen kehittämiselle asetetut tavoitteet sekä Porvoon kaupungin perusopetus- ja lukiokoulutuspalveluiden painopisteet ja niiden toteuttaminen mahdollisimman laadukkaasti riittävin henkilöstöresurssein.