Siirry sisältöön

Suomenkielisen koulutusjaoston päätökset 7.4.2020

Koulujen opetuksen laatu pidetään nykyisellä tasolla

Suomenkielisen koulutusjaoston päätös koulujen opetustuntimäärästä lukuvuodelle 2020-2021 pitää opetuksen laadun samalla tasolla kuin kuluvana lukuvuonna. Koulutusjohtajan esitys pohjautui vuoden 2020 talousarvioon ja poikkeusoloissa muuttuneeseen taloudelliseen tilanteeseen kaupungin taloudellisen tilanteen heikentymiseen koronaviruksen vuoksi.

Päätöksessään suomenkielinen koulutusjaosto puuttui yleisopetuksen kertoimeen, joka haluttiin pitää samalla tasolla kuin lukuvuonna 2019-2020. Lisäyksellä koulutusjohtajan esittämään resurssiin koulutusjaosto haluaa varmistaa, että jokainen porvoolainen peruskoululainen saa riittävästi tukea koulunkäyntiin kevään 2020 etäopetuskauden jälkeen. Nyt päätetty opetustuntimäärä ei sisällä mahdollisia hankerahoituksia koulutuksellisen tasa-arvon lisäämiseksi tai mahdollista valtion tukipakettia koulutuksen järjestäjille poikkeusolojen jälkeen.

Koulujen välisistä resurssisiirroista päättää koulutusjohtaja ja kunkin koulun sisäisestä resurssin käytöstä ja kohdentamisesta vastaa rehtori koulun kokonaistuntimäärän puitteissa. 

Koulutusjaoston kokous pidettiin etänä ja samassa kokouksessa jaosto merkitsi tiedoksi koulutusjohtajan katsauksen poikkeusolojen opetusjärjestelyiden toteutumiseen suomenkielisissä koulutuspalveluissa sekä hyväksyi laatusuositukset etäopetusjärjestelyille perusopetuksessa. 

Kokouksen esityslista on luettavissa kaupungin kotisivuilta ja muut asiat koulutusjaosto päätti esityksen mukaisesti. 

Lisätietoja:

Jari Kettunen, koulutusjohtaja, suomenkieliset koulutuspalvelut
puh. 040 514 1133