Hoppa till innehåll

Svenskspråkiga utbildningssektionens beslut 7.4.2020

Skolornas undervisningsresurser hålls på samma nivå 

Skolornas undervisningsresurser för läsåret 2020-21 skall enligt bildningsnämndens svenskspråkiga utbildningssektion garantera att kvaliteten hålls på samma nivå som detta läsår. Utbildningsdirektörens beslutsförslag gick ut på att stadens försämrade ekonomiska läge på grund av Corona-situationen skall beaktas då planeringen av nästa läsår fortsätter. 

Distansundervisningen denna vår kommer enligt sektionen att ha negativa konsekvenser för eleverna. Sektionen motiverade sitt beslut om en höjning av resurserna jämfört med utbildningsdirektörens förslag, med att man vill garantera att alla eleverna får tillräckligt med stöd i sin skolgång det kommande läsåret. 

Utbildningsdirektören ansvarar för att den totala timresursen inte överskrids. Ändringar kan ske i fördelningen av resurserna mellan skolorna. Skolans rektor ansvarar för resursfördelningen inom skolan. 

På samma möte, som hölls på distans, antecknade sektionen för kännedom utbildningsdirektörens redogörelse för hur undervisningen sköts då verksamheten inskränkts enligt nationella myndigheters instruktioner och beredskapslagens förordningar. Utbildningstjänsterna har också utarbetat kvalitetsrekommendationer för distansundervisningen som presenterades för sektionen. 

Övriga beslut enligt föredragning.

Tilläggsinformation:

Rikard Lindström, utbildningsdirektör i Borgå stad, svenska utbildningstjänsterna
tfn 040 833 3789