Siirry sisältöön

Suomenkielisissä koulutuspalveluissa yhdenmukaistetaan johtamista – jaettu johtajuus tukee koulujen arkea ja lapsen oppimisen edellytyksiä

Sivistyslautakunnan suomenkielinen koulutusjaosto hyväksyi koulujen johtamisjärjestelmän kehittämisen jatkumisen ensi lukuvuonna. Johtamisjärjestelyjen uudistuksella ja johtamisvastuuta jakamalla pyritään lisäämään arjen sujuvuutta sekä opettajien että rehtorin työssä.

Muutokset koulujen johtamistehtävissä selkiyttävät ja yhdenmukaistavat koulutuspalveluiden johtamisjärjestelmää ja tukevat myös kaupunkiorganisaation tulevaa uutta rakennetta.

Syksystä alkaen suomenkielisissä kouluissa työskentelee aina toiminnasta vastaava rehtori ja vähintään yksi apulaisjohtaja, koulun koosta riippuen. Lisäksi koulutustoimen johdon tukena työskentelee opetuksen suunnittelija, kaksi aluerehtoria sekä erityisen tuen ja hyvinvoinnin aluerehtori.

Yhdenmukainen johtamisjärjestelmä lisää koulujen välistä tasa-arvoa. Se mahdollistaa myös koulun henkilöstön osaamisen paremman hyödyntämisen ja mahdollisuuden ammatissa kehittymiseen myös johtamistehtävissä.

– Meillä Porvoossa on erittäin osaavia opettajia ja rehtoreita, ja tämä muutos tukee heidän työtään. Uskon, että näillä kouluarjen sujuvuuden uudistuksilla voimme vaikuttaa sekä henkilöstön työhyvinvointiin että lapsen oppimisen edellytysten lisäämiseen. Jaettu johtajuus mahdollistaa yhteisöllisyyden lisääntymisen arjessa ja edistää koulun toimintakulttuurin kehittymistä oppivana yhteisönä, kertoo koulutusjohtaja Jari Kettunen.

Jaettu vastuu koulun johtamisessa tarkoittaa koulun arjen sujuvuuteen ja johtamisen tukemiseen liittyviä tehtäviä liittyen esimerkiksi lukujärjestyksen laadintaan, sijais- ja valvontajärjestelyihin, kodin ja koulun väliseen yhteistyöhön sekä oppilaiden hyvinvointiin ja oppilashuoltoon.

– On myös tärkeää, että yhteistyö koteihin ja siihen liittyvät vastuut ovat selkeitä sekä koulun sisällä että huoltajille. Odotan innolla, millaisia tuloksia saamme oppimiseen ja hyvinvointiin muutaman vuoden päästä, kun uuden johtamisjärjestelmän vaikutuksia voidaan arvioida, Kettunen toteaa.

Osa lukuvuoden 2022–2023 henkilövalinnoista on jo tehty

Linnankosken lukion uutena virka-apulaisrehtorina aloittaa Akseli Salmi ja aikuislinjan apulaisrehtorin tehtävistä vastaa jatkossa opinto-ohjaaja Timo Juntunen.
Tolkkisten koulun uudeksi virkarehtoriksi on nimetty Petri Kemppainen. Albert Edelfeltin koulun virka-apulaisrehtorina aloittaa Janne Salmela ja Pääskytien koulun virka-apulaisrehtorina Miina Iinatti.

Aluerehtoreina jatkavat Albert Edelfeltin koulun rehtori Juha Levänen, Linnajoen koulun rehtorina Päivi Outinen sekä erityisestä tuesta ja hyvinvoinnista vastaavana aluerehtorina Susanna Kareinen. Päivi Outinen toimii lukuvuoden 2022–2023 täysiaikaisena aluerehtorina kehittäen oppilashallintoon liittyviä ICT-järjestelmiä nykyisten aluerehtorin tehtävien rinnalla. Linnajoen koulun rehtorina toimii lukuvuonna 2022–2023 nykyinen virka-apulaisrehtori Arttu Piispanen ja koulun virka-apulaisrehtorin tehtävä on parhaillaan julkisessa haussa.

Muut uudistukseen liittyvät koulujen johtamistehtävät ovat koulujen sisäisessä haussa. Apulaisjohtajat lukuvuodelle 2022–2023 tullaan nimeämään koulun johtamistehtävistä kiinnostuneiden opettajien keskuudesta viimeistään elokuun aikana. Esityksen valinnasta tekee rehtori ja koulutusjohtaja tekee nimeämispäätöksen.