Siirry sisältöön

Taidetutor -pilottihanke käynnistyi Porvoon suomenkielisten koulutus- ja kulttuuripalvelujen toimesta

Taidetutor -pilottihanke on käynnistynyt Porvoossa. Tanssitaiteen- ja kasvatustieteen maisteri ja muusikko Panu Varstala on ideoinut Taidetutor -toimintaa, jossa ammattitaiteilijat voivat olla jakamassa osaamistaan koulujen perusopetuksessa. Porvoon kaupungin kulttuuripalvelut myönsivät hankkeelle kesällä 2021 apurahan projektin käynnistämiseen. Koulutusjohtaja Jari Kettunen ohjasi koulutuspalveluista kahden viikkotunnin sivutoimisen opettajan resurssin hankkeeseen koko lukuvuodeksi 2021-2022.

Kädet maalissa.

Taidetutor -pilottihanke on käynnistynyt Porvoossa. Tanssitaiteen- ja kasvatustieteen maisteri ja muusikko Panu Varstala on ideoinut Taidetutor -toimintaa, jossa ammattitaiteilijat voivat olla jakamassa osaamistaan koulujen perusopetuksessa. Porvoon kaupungin kulttuuripalvelut myönsivät hankkeelle kesällä 2021 apurahan projektin käynnistämiseen. Koulutusjohtaja Jari Kettunen ohjasi koulutuspalveluista kahden viikkotunnin sivutoimisen opettajan resurssin hankkeeseen koko lukuvuodeksi 2021-2022.

– Ei tämä mikään ihan uusi idea ole. Taiteilijoita on vieraillut kouluissa jo pitkään. Mietin enemmänkin sitä, että miten taiteilijoiden toiminta voisi olla osa koulun perusopetuksen toimintaa pitkäjänteisesti. Tämä ei ole kenenkään aineenopettajan resursseista pois, vaan idea olisi tukea opettajien toimintaa sekä tarjota yksi turvallinen aikuinen koulumaailmaan lisää, jonka kanssa saa tehdä taidetta juuri sellaisista lähtökohdista, kuin koululla ja oppilaalla on tarve, kertoo Panu Varstala.

Taidetutor toimii kolmella tavalla. Hän voi olla ns. samanaikaisopettaja luokassa ja samalla toimia kuin mentorina niin luokan- kuin aineenopettajille. Taidetutor voi toimia opettajien täydennyskouluttajana esim. Varstalan tapauksessa nykytanssin, teatterin, kuvataiteen ja musiikin saralla. Taidetutor voi pitää myös niin sanotusti ”taiteilijan vastaanottoa”, jonne voi tulla niin opiskelijoita kuin opettajia tekemään taidetta tai vaihtamaan ajatuksia pedagogiikasta esimerkiksi koulun projekteihin liittyen.

Kouluille on tiedotettu toiminnasta. Rehtorit ja opettajat kartoittavat tarpeen Taidetutorin osaamisalueiden pohjalta ja yhdessä räätälöidään kullekin koululle sopiva sisältö. Tällä hetkellä Taidetutor kiertää Porvoon suomenkielisissä alakouluissa osana koulujen perusopetusta. Kouluvierailuiden aikana Taidetutor kannustaa opiskelijoita osallistumaan varsinaisten koulupäivien jälkeiseen harrastustoimintaan.

Tutortoimintaa kehitetään yhdessä opiskelijoiden, opettajien ja rehtoreiden kanssa.

– Olemme olleet tietoisia tästä Varstalan ideasta jo muutaman vuoden. Panu valmisteli ja haki rahoitusta tähän eri instansseista yhdessä silloisen koulutuspalveluiden suunnittelijamme Mona Savinaisen kanssa. Silloin ei tärpännyt. Nyt, kun kulttuuripalvelut lähtivät tähän mainioon avaukseen uudenlaisesta yhteistyöstä mukaan, niin meidän oli helppo toimia tämän pilotin käynnistäjänä. Taidetutor voi tukea samalla harrastustoiminnan Suomen mallia ja kannustaa opiskelijoita osallistumaan koulujen jälkeiseen kerhotoimintaan, kommentoi koulutusjohtaja Jari Kettunen Taidetutor-hanketta.

– Tiedän, että tästä hankkeesta ollaan kiinnostuneita laajemminkin. Tässä olisi yksi esimerkki siitä, miten taiteilijapalkkaus voisi toimia. Säännöllistä työtä kouluissa olisi sopiva määrä, kun toiminnan rahoitus tulee useammalta taholta. Taiteilija voi edelleen tehdä omaa taidettaan tällaisen työn ohessa. Sosiaaliturva ja työterveyspalvelut tulevat kunnalta. Utopia olisi se, että tällainen toiminta kattaisi koko Suomen koulujärjestelmän, pohtii Panu hankkeen jatkoa.