Siirry sisältöön

Talouden tuottavuus- ja tasapainottamisohjelmaa käsitellään lautakunnissa

Porvoon kaupungin talouden tuottavuus- ja tasapainottamisohjelman valmistelu on edennyt vaiheeseen, jossa lautakunnat tekevät omat esityksensä ohjelman toimenpiteistä.

Kasvun ja oppimisen, elinvoiman sekä kaupunkikehityksen lautakunnat käsittelevät asiaa kokouksissaan tiistaina 19.maaliskuuta.

Kaupungin taloudessa arvioidaan kertyvän kumulatiivisesti yhteensä noin 37 miljoonaa euroa alijäämää neljän vuoden aikana vuosina 2024–2027, mikä vastaa noin 3,5 prosenttia kaupungin käyttötalousmenoista. Talouden tuottavuus- ja tasapainottamisohjelman tavoitteena on, että ennakoitu kaupungin alijäämäkehitys katkaistaan, ja talous saadaan tasapainoon suunnitteluvuosien aikana.

– Nyt toimialoilla on henkilöstön kanssa tunnistettu useita mahdollisia toimenpiteitä, jotka huomioidaan ohjelman laatimisessa. On tärkeää, että toimialat ovat tunnistaneet sekä mahdollisuuksia menojen sopeutuksiin, että tuottojen lisäyksiin, kertoo rahoitusjohtaja Henrik Rainio.

– Lautakuntien esittämät toimenpiteet tulevat toimimaan talouden tuottavuus- ja tasapaino-ohjelman pohjana, kun lopullista ohjelmaa laaditaan kaupunginhallitukselle ja kaupunginvaltuustolle, Rainio jatkaa.  

Taloutta tasapainotetaan laajaa keinovalikoimaa hyödyntäen. Toimialat ovat valmistelleet omalta osaltaan tuottavuus- ja tasapainottamistoimenpiteitä, joita lautakunnat käsittelevät. Sen jälkeen kaupunginjohtaja tekee oman esityksensä huhtikuussa. Konsernipalveluja koskevat toimenpiteet näkyvät kaupunginjohtajan esityksessä.

Toimialojen valmistelussa on tarkasteltu palveluverkon rakennetta, palvelujen tuottamistapoja ja tuottavuutta sekä arvioitu mistä voidaan mahdollisesti luopua siten, että palvelujen varsinainen laatu ei heikkene.

Toimialoilla on laajasti tarkasteltu myös monia pienempiä toimenpiteitä, jotka vaikuttavat osaltaan kaupungin kokonaistalouteen esimerkiksi asiantuntijapalvelujen, hankintojen, asiakasmaksujen ja avustusten osalta.

– Lautakunnille esitettävät talouden tuottavuus- ja tasapainottamistoimenpiteet on laadittu niin, että ne eivät sisällä henkilöstön lomautuksia tai irtisanomisia, sanoo vt. kaupunginjohtaja Fredrick von Schoultz.

Henkilöstömenoja pyritään alentamaan suunnittelemalla työn tekemisen tapoja uudelleen ja hyödyntämällä vaihtuvuutta ja eläköitymisiä.

Kaikkiin lautakunnille esitettäviin Porvoon kaupungin talouden tasapainottamisehdotuksiin voi tutustua lautakuntien esityslistoilta.

Kaupunginjohtaja tekee oman esityksensä huhtikuussa, ja kaupunginhallitus käsittelee ohjelmaa huhti-toukokuussa. Ohjelma viedään valtuuston päätettäväksi toukokuussa 2024. Tämän jälkeen vuoden 2025 talousarviokehys annetaan ohjelman mukaisesti.  Talouden tuottavuus- ja tasapainottamisohjelman rinnalla tehdään päätökset Kokonniemen liikuntakeskuksesta sekä joukkoliikenneuudistuksesta, jotka osaltaan parantavat kaupungin palvelutasoa ja lisäävät kaupungin menoja.