Siirry sisältöön

Talousarviovalmistelu 2025 käynnistyy talouden tuottavuus- ja tasapainottamisohjelman pohjalta

Porvoon kaupunginvaltuusto hyväksyi 29.5 talouden tuottavuus- ja tasapainottamisohjelman, joka määrittää kaupungin taloudenpitoa vuoteen 2027 asti ja osin tämänkin jälkeen.

Ohjelman perusteella kaupunginhallitus hyväksyi 17.6 talousarviokehyksen vuodelle 2025, joka sisältää kaikki tuottavuus- ja tasapainottamisohjelman toimenpiteet.

– Talousarviokehys on noin kaksi miljoonaa euroa alijäämäinen, joten talous ei ole täysin tasapainossa. Olemme kuitenkin tehneet viime vuosina selvästi ylijäämäisiä tuloksia, joten kestämme yksittäisen lievästi alijäämäisen vuoden, kertoo rahoitusjohtaja Henrik Rainio

Tuottavuusohjelmassa hyväksyttiin lukuisia toimenpiteitä kaikilta toimialoilta. Kasvun ja oppimisen toimialan toimenpiteet perustuvat pitkälti palveluverkon kehittämiseen, kun taas kaupunkikehityksessä taloutta tasapainotetaan myös maksujen ja taksojen tarkistuksilla. Elinvoiman toimialan osalta osa toimenpiteistä on vielä kohdistamatta. Esimerkiksi hankintojen ja ICT-järjestelmien kustannustehokkuutta pyritään tehostamaan kaikilla toimialoilla.

– On tärkeää, että tuottavuus- ja tasapainottamisohjelmassa hyväksytyt toimenpiteet toteutetaan. Lisäksi on tärkeää, että kustannustietoisuus on vahvasti mukana kaikissa tulevissa päätöksissä ja ratkaisuissa, jotta lähivuosina ei jouduttaisin tekemään tiukempaa tasapainottamisohjelmaa, jatkaa Rainio.

Talousarviovalmistelu 2025 jatkuu syksyllä talouden vuosikellon mukaisesti siten, että lautakunnat antavat omat esityksensä 24.9 mennessä ja kaupunginjohtajan esitys julkaistaan 15.10. Tämän jälkeen talousarvion käsittely jatkuu lokakuussa kaupunginhallituksessa ja marraskuussa valtuustossa.

Talouden tuottavuus- ja tasapainottamisohjelman toimialakohtaisia toimenpiteitä seurataan kaupungin osavuosiraporttien yhteydessä.