Hoppa till innehåll

Budgetberedningen 2025 inleds med programmet för produktivitet och balans i ekonomin som utgångspunkt

Borgå stadsfullmäktige godkände 29.5 ett program för produktivitet och balans i ekonomin som fastställer stadens ekonomi fram till 2027 och delvis även efter detta.

Med programmet som utgångspunkt godkände stadsstyrelsen 17.6 budgetramen för år 2025 som innehåller alla åtgärder i programmet.

– Budgetramen uppvisar ett underskott på cirka två miljoner euro, så ekonomin är inte helt i balans. Vi har dock under de senaste åren visat ett klart överskott, så vi klarar ett enskilt år med ett svagt underskott, berättar finansdirektör Henrik Rainio.

I produktivitetsprogrammet antogs ett stort antal åtgärder inom alla sektorer. Åtgärderna inom sektorn för växande och lärande baserar sig i stor utsträckning på utvecklingen av servicenätet medan ekonomin inom stadsutvecklingen balanseras också genom justeringar av avgifter och taxor. Inom livskraftssektorn är en del av åtgärderna ännu inte inriktade. Till exempel strävar man efter att effektivera kostnadseffektiviteten i upphandlingar och IKT-system inom alla sektorer.

– Det är viktigt att de åtgärder som godkänts i programmet för produktivitet och balans i ekonomin genomförs. Dessutom är det viktigt att kostnadsmedvetenheten är starkt involverad i alla kommande beslut och lösningar, så att man inte under de närmaste åren blir tvungen att göra ett striktare balanseringsprogram, fortsätter Rainio.

Budgetberedningen 2025 fortsätter på hösten enligt årsklockan för ekonomin så att nämnderna lämnar sina egna förslag senast 24.9 och stadsdirektörens förslag offentliggörs 15.10. Därefter fortsätter behandlingen av budgeten i stadsstyrelsen i oktober och i fullmäktige i november.

De sektorspecifika åtgärderna i programmet för produktivitet och balans i ekonomin följs upp i samband med stadens delårsrapporter.