Siirry sisältöön

Tiedot Porvoon kaupungin keskeisten kiinteistöjen energiankulutuksesta ja –tuotannosta on nyt kaikkien seurattavissa

Porvoon kaupunki on julkaissut tiedot omien keskeisten kiinteistöjensä energiankulutuksesta ja -tuotannosta verkkosivuillaan. Kyseisen seurantatyökalun avulla on nyt kaikilla mahdollisuus tutustua kaupungin kiinteistöjen sähkön- ja lämmönkulutukseen.

Lyceiparken koulu.

– Seurantatyökalun energiankulutustiedoista on nähtävissä, että kaupungin kiinteistöissä on edellisen 12 kuukauden aikana käytetty sähköä noin 1600 ja lämpöä noin 2000 omakotitalon vuosikulutusta vastaava määrä. Kiinteistöt myös tuottavat energiaa. Linnajoen koulun aurinkopaneelit ovat kuluvana vuonna tuottaneet lähes 20 prosenttia kaikesta kiinteistöjen tuottamasta uusiutuvasta energiasta, kertoo kaupungin projekti-insinööri Axel Hagman.
Seurantatyökalun avulla pääsee käsiksi myös reaaliaikaiseen energiatietoon.
– Kaupungin kiinteistöjen edeltävän ja kuluvan vuoden sähkön- ja lämmönkulutusta voi seurata kuukausitasolla sekä kulutuksen muutosta vuositasolla. Jos kiinteistö tuottaa aurinkosähköä, pääsee käyttäjä lisäksi tarkastelemaan kohteen tuottolukemia reaaliajassa, lisää Hagman.
Seurantatyökalussa mukana olevien kiinteistöjen listaa päivitetään sitä mukaan, kun kohteista on kertynyt riittävästi tietoja.


Tavoitteena yli 7 prosentin energiansäästö vuoteen 2025 mennessä

Seurantatyökalun valmistumisen myötä kaupungin omistaman kiinteistökannan energiankulutustietoja pystytään hyödyntämään entistä tehokkaammin myös kiinteistöjen ylläpidossa.
– Kiinteistökohtaisia kulutus- ja tuottotietoja pystytään nyt helposti vertailemaan keskenään, jolloin saadaan arvokasta tietoa niin nykytilanteesta kuin eri energiatehokkuustoimenpiteiden vaikutuksista energiankulutukseen. Tämän perusteella voidaan edelleen arvioida eri toimenpiteiden käyttöönottoa myös muissa kaupungin kiinteistöissä, kertoo kaupungin projekti-insinööri Axel Hagman.
Osana energiatehokkuustoimiaan on kaupunki sitoutunut niin kutsuttuun kunta-alan energiatehokkuussopimukseen jo useamman sopimuskauden ajan.
– Sopimuksen myötä kaupunki tavoittelee 7,5 prosentin energiansäästöä vuoden 2017 tasosta vuoteen 2025 mennessä. Energiatehokkuustoimia tehdään useita vuosittain ja ne ovat vakiintuneet osaksi kaupungin normaalia toimintaa, jatkaa Hagman.


Energiansäästöllä tasaiset ja laadukkaat sisäolosuhteet kiinteistöissä toimiville

Seurantatyökalu tehtiin osana kansallista, Suomen ympäristökeskuksen koordinoimaa Carbon Neutral Municipalities and Regions -hanketta, joka on saanut rahoituksen EU:n Life -ohjelmasta. Hankkeen kokonaisbudjetti on 15,3 miljoonaa euroa, josta Porvoon kaupungin osuus on noin 663 000 euroa. Hanke alkoi vuonna 2018 ja kestää vuoden 2024 syksyyn asti.
– Kaupungin osuudella on seurantatyökalun lisäksi muun muassa otettu käyttöön kaksisuuntainen kaukolämpö Keskuskoulussa, älykkäitä ja ennakoivia sähkön- ja lämmönohjausjärjestelmiä Keskuskoulussa ja Tolkkisten monitoimitalolla sekä kaukolämmön kysyntäjousto 19 eri kiinteistössä. Esimerkiksi Keskuskoululla on energiankulutuksesta näillä toimilla pystytty säästämään jopa 40 prosenttia, iloitsee Hagman.

Hankkeen tavoitteena on toimeenpanna kansallista ilmastopolitiikkaa ja toteuttaa konkreettisia ilmastonmuutosta hillitseviä toimia sekä vahvistaa ilmastonmuutoksen hillintätyön jatkuvuutta.
– Paikallisella tasolla energiatehokkuutta parantavissa toimissa on kuitenkin energiansäästön lisäksi aina tavoitteena tarjota kiinteistöissä toimiville ja asioiville tasaiset ja laadukkaat sisäolosuhteet, toteaa Hagman.
Seurantatyökalu on EU-hankkeen lisäksi myös osa kaupungin jo vuonna 2019 hyväksyttyä ilmasto-ohjelman toteutusta.
– Työkalu vastaa ilmasto-ohjelman toimenpiteeseen esittää oleelliset tiedot kaupungin kiinteistöistä verkkosivuilla. Toimenpiteen perusolettamus on, että energiankulutustietojen näkyväksi tekeminen paitsi vähentää energian käyttöä myös luo uusia liiketoimintamahdollisuuksia paikallisille yrityksille, kertoo kaupungin kestävän kehityksen asiantuntija Sanna Päivärinta.